M9: egyre hosszabb, egyre rosszabb?
2021. március 18. írta: pgeri

M9: egyre hosszabb, egyre rosszabb?

Avagy valóban „Egyértelmű, hogy az M9-es sztrádának Pécsen és Mohácson át kell futnia Szegedig”?

Vendégszerzőnk, dr. Rigó Mihály (ny. mérnök) írása

Kiinduló állapot és az új nyomvonal

Az első térképen a 2030-ra tervezett gyorsforgalmi úthálózat látható (forrás)

A második képen (forrás) pedig az M9-es újabb nyomvonalváltozata látható (lilával) az eredeti változat mellett (kékkel):

A 2019-es önkormányzati választások előtt bemutatott "Program a versenyképesebb Magyarországért" anyagban hirtelen megváltozott a nyomvonal, az út az Alföld felől a Dunát nem Szekszárd felé lépi át, és Bonyhádon, Dombóváron át vezet Kaposvár felé, feltárva Tolna megyét, hanem egy új, Mohácsnál épülő hídon át Pécsen keresztül halad.

Botrányos fejlesztési térség: M6, M60, M9

Már az M6 nyomvonalát is sikerült rosszul meghatározni azzal, hogy végig rátapasztották a Duna vonalára, és ezzel féloldalassá lett, elvesztette a Duna, mint fal miatt, a kiszolgálható terület egyik felét.
Ezen a nyomvonalon idő előtt építettek ki teljes keresztmetszetű autópályát, amely egy hatalmas tőke holttá válásával volt egyenlő. Mint a legkevésbé kihasznált autópálya vált ismertté. A pazarlás szinonimája lett.
Hasonló a helyzet az M60-nal.

Tehát Pécs nem tudja kihasználni a nagy lehetőséget, most mégis új autópályát kényszerít ki magának. Néhány idézet az M6/M60 autópályával kapcsolatos véleményekből (forrás).

"… az M6/M60 déli szakaszaival versenyez a legüresebb autópálya címért."

„Tíz éve folyamatosan hangos a közlekedési szakma, hogy az M6 jelenlegi formájában erősen kihasználatlan. Míg Dunaújvárosig még úgy-ahogy elfogadható számokat ad, addig a bátaszéki OMV-kutat már sajnálni lehet, hogy kihasználatlanság miatt előbb-utóbb lehúzza a rolót.”

„Az M6-os autópálya építésére 560 milliárd Ft (!) ment el, miközben a híresen drága négyes metró csak 452 milliárdba került.”

És akkor rá is térhetünk a még az M6-osnál is kihasználatlanabb M60-ra. Lehet erre azt mondani, hogy Miskolcnak is járt az M30, csak hát Pécs olyan szerencsétlen helyen fekszik, hogy a két autópálya forgalmát össze se lehet mérni a fentebb sorolt okok miatt. Erre tényleg csak az jár, aki Ausztriában szeretné érezni magát a Tolnai-dombságban, vagy Mohács felől ingázik Pécsre.”3

Nem jobb azonban a helyzet az M9 jelű gyorsforgalmi úttal kapcsolatban sem, amit az alábbi idézet is mutat:

„… mélységesen megdöbbentett, hogy újraélesztették a Sopron-Nyíregyháza M9 tervét, mintha Magyarország egy Trianonban körzővel-vonalzóval megszerkesztett sziget lenne valahol az Óperenciás tenger közepén, s akkor - mint Izlandon - valóban lenne értelme egy, a part mentén körbefutó főútnak. De Közép-Európában, a Kárpát-medencében ez teljes értelmetlenség …” (Molnár László Aurél, volt minisztériumi főmérnök megfontolandó szösszenete.)

A program

Napjaink hivatkozási alapja a „Versenyképesebb Magyarországért" program (link)

Ami nyilvánvaló:

 1. A Tanácsnak sem közúti, sem autópálya hálózatfejlesztési ismerettel rendelkező tagja nincs! Kimondható: a tagok a klasszikus értelemben a hálózatfejlesztésben laikusok.
 2. A javaslat alapja a térség munkaerő tartaléka, azaz a helyi munkanélküliség. Ez lehet az oka annak, hogy az M9-et nem a közlekedési fejezetben tárgyalják, hanem a munkaerővel foglalkozóban.
 3. Először itt jelenik meg az M9 új nyomvonala, mely átmegy Pécsen, anélkül, hogy az évtizede elfogadott régi nyomvonalra pár mondatot is pazarolnának. Egyetlen szóval sem mondják el, hogy mennyivel jobb az új a réginél! Minden pozitívumot egyedül az új nyomvonalnak tudnak be!
 4. Elhallgatja a dokumentum, hogy az M9 régi nyomvonala ugyanúgy bekapcsolná a régiót a „nemzetközi gazdasági vérkeringésbe”.
 5. Az állítással ellentétben Pécs már ma is be van kötve a hazai és a nemzetközi autópálya hálózatba, hiszen készen van az M6, az M60 pálya és ígéretként ott van a szekszárdi hídon átvezető M9, néhány 10 km-re a várostól.
 6. Nem bajlódnak azzal, hogy az eddigi autópályák miért nem elegendők Pécs felemelkedéséhez! A nem fejlődésnek nem lehet valami más oka is?
 7. Pécs a régi M9 nyomvonal mellett is képes a „térség vonzerejének növelésére” és a „humántőke-állomány fejlesztésére”. Mégis mintha azt akarnák sugallni, hogy erre csak az új nyomvonal képes.
 8. Ha három autópálya nem képes Pécs helyzetén javítani, akkor mi a garancia arra, hogy egy kificamított autópályával ez sikerülni fog?
 9. „A megfelelően megtervezett autópálya-nyomvonal” feltételezéshez: az egész Dél-Dunántúlra jellemző a hatalmas munkaerő tartalék; ez nem változik 30 km-en belül, tehát a nyomvonalak között ebből a szempontból sincs különbség. Az anyag mintha azt sugallná, hogy erre is csak az új nyomvonal lenne képes.
 10. Az anyag szerint mintha csak az új nyomvonal sajátossága lenne a „beruházások ösztönzése”, a „beruházások vonzása”.
 11. „Az új közlekedési folyosó megteremtésével Dél-Dunántúlon is megvalósulhat az M1-es autópálya hatókörzetében már végbement erős ipari, gazdasági aktivitás növekedés.” Már megint a csodatevő új nyomvonal ígérete. Ennek sincs semmi reális alapja! Nyilvánvaló hazugság. Aki Magyarországon telephelyet akart, az már letelepült az M1 mellé. Addig más autópályát építeni sem engedtek, amíg ez a helyzet elő nem állt! A letelepülteken túliak már átlépik az országot, és mennek eggyel tovább. Jól követhető ez Szeged mellett az M5 mentén.

Nem csoda, ha laikus Tanács támogatta az M9 új nyomvonalát. Mintha nagyon megvezették volna a Tanácsot! Jó lenne egyszer valahogy kideríteni!

A minisztérium

Ők korábban általában minden változással szemben rendkívül ellenállók voltak. A változással szembeni inerciájuk hatalmas volt. Aztán jött egy pillanat és azonnal mindennel egyetértenek, képesek elemi szakmai előírásokkal is szembe menni. Azonnal elfelejtenek kételkedni is. Egy csettintésre terveztetik az újat!

Elvégre ez egy mérnöki szakma! A jogászoknak természetes a mérnökség lemosása. Az érdekképviseleteink is hallgatnak! Fordítva mennyire visítanának? Hogyan lehetséges ekkora változás egyik napról a másikra? Mely erők képesek a minisztériumot ilyen hirtelen változásra rávenni? Természetesen szó sincs valamilyen alulról jövő hatásról.

A legutóbbi önkormányzati választások ideje alatt jelentek meg a változtatási igények. A helyiek szerint a pécsi, a mohácsi polgármester jelöltek, továbbá Lázár János részéről lehetett erre utaló mondatokat hallani. Nem szabad elfeledni: ők jogászok, sportvezetők, tehát semmi közük a hálózatfejlesztéshez. Valószínű azonban egy nagy gazdasági erő léte a háttérben, az előbb említettek pedig csak felkapták a témát. Ez már tiszta Amerika. A minisztérium pedig egzisztenciális okból ennek a nagy gazdasági erőnek igyekezett nagyon gyorsan megfelelni.
A hazai szakmainak mondott szervezetek, mint a Közlekedéstudományi Egyesületként emlegetett rendezvényszervező cég, melyre ráült a minisztérium, mely egy, az előző rendszerből itt felejtett kövület, illetve a Magyar Mérnöki Kamara pedig csak némán lapít.

A politikusok

Mit mondanak az ügyben az országgyűlési képviselők, a politikusok?

Lássuk először Hargitai János (Fidesz-KDNP) véleményét és az ezzel kapcsolatos kritikát:

„Egyértelmű, hogy az M9-es sztrádának Pécsen és Mohácson át kell futnia Szegedig”

Persze, miért ne? Alátámasztása kb. ennyi: CSAK.

„A kormány döntéseket előkészítő szerve, a Varga Mihály pénzügyminiszter vezette Nemzeti Versenyképességi Tanács már 2019-ben javaslatot tett az M9-es autópálya nyomvonalának módosítására úgy, hogy az országot kelet–nyugati irányban átszelő sztráda Pécset is érintse, majd onnan a mohácsi Duna-hídon keresztül Szegedig fusson.”

Egy intézményre mutogatva sem nagyobb hitelessége az ügynek!

„Hargitai János kereszténydemokrata országgyűlési képviselő szerint ez a Dél-Dunántúl gazdaságára igen kedvező hatást gyakorló lépés lenne, mivel a már meglévő és a tervezett baranyai sztrádaszakaszok révén gyakorlatilag az ország bármelyik pontja gyorsan elérhetővé válna, s az általa feltárt térségekben lakók is munkára lelhetnének, ami azért is fontos, mert a gazdaság további fejlődésének gátja éppen a munkaerő hiánya.”

„Sajnálom, hogy baranyai országgyűlési képviselőként nem hívtak meg az eseményre, mert azzal érveltem volna, hogy Kaposvár, Dombóvár és Szekszárd között is nagy szükség van az úthálózat korszerűsítésére – szögezte le a nemzeti oldal politikusa. – Már csak azért is, mert a kérdés a választókerületemben is fontos, a megépítendő út ugyanis Baranya északi részét is érinti. Szó sincs tehát arról, hogy ne támogatnánk az ottani fejlesztéseket, azonban megítélésem szerint a szóban fogó térség nyugat–kelet irányú átszeléséhez gyorsforgalmi útra van szükség.”

„A szabad munkaerő hiánya pedig jelenleg az egyik legnagyobb akadálya a gazdaság további fejlődésének. A sztráda által feltárt baranyai térségek segítik majd az új cégek betelepülését, melyek így támaszkodhatnak az ott elhelyezkedni vágyókra is.”

Mintha csak az M9 új nyomvonala lenne mindenre képes. Ezt a régi nyomvonal is tudja!

És mit mond Palkovics László, miniszter?

„A kabinet folyamatosan azon dolgozott és dolgozik, hogy a nagyvárosok gyorsforgalmi kapcsolatát biztosítsa, a határok ilyen módon való elérését megoldja, és hogy bármelyik településről fél óra alatt elérhetővé váljék egy-egy gyorsforgalmi út.”

Megint kisajátítják az új nyomvonalnak azt, amit a régi is tud!

Nézzük az ezzel ellentétes véleményeket:

"Ezzel eltemetnek bennünket, Dél-Somogyról végleg lemond a kormány – jegyezte meg indulatosan az egyik térségbeli település polgármestere, miután meghallotta, hogy az eredeti tervekkel ellentétben az M9-es autópálya Zalaegerszegről nem Nagykanizsán, hanem az M76-os nyomvonalán, Holládon át folytatódik Kaposvár felé. De a nyomvonallal nemcsak az a gond, hogy a legfrissebb bejelentés szerint a pálya elkerüli majd a gazdaságilag elmaradott dél-somogyi térséget, hanem az is, hogy a kormány már jó ideje egy olyan megoldásban gondolkodik, amely Tolnát sem érintené kihagyva Szekszárdot, Bonyhádot és Dombóvárt.”

„A több évtizede ígért, Nyugat-Magyarországot a Dél-Dunántúlon keresztül az Alfölddel összekötő gyorsforgalmi út vonalának újabb módosítását hivatalosan nem jelentette be sem a kormány, sem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., ám a Zalaegerszeget az M7-es sztrádával összekötő M76-os első, Balatonszentgyörgyig vezető szakaszának őszi átadóján Ágostházy Szabolcs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára a leendő M9-es egyik részeként emlegette először az új utat.”

„A Pécs és Mohács felé kerülő nyomvonal a szekszárdi Szent László híd kukába dobását jelentené – állította lapunknak Bomba Gábor, a tolnai megyeszékhely gazdasági és városfejlesztési bizottságának ellenzéki elnöke. – Tudtommal az új nyomvonalat még az előző, kormánypárti pécsi polgármester javasolta, s azon az egyeztetésen Szekszárd akkori Fidesz-KDNP-s vezetése nem vett részt. Amióta a közgyűlésünkben többségbe került az ellenzék, többször is jeleztük, a régi nyomvonalat akarjuk, ám nem kapunk meghívást a kormányzati vagy térségi egyeztetésekre. Az ellenzéki politikus szerint nemcsak Szekszárdnak, de a térségnek is komoly hátrányt jelenten, ha nem érintené az M9-es”

„Ha a Duna és Hollád között ennyire délre vinnék a nyomvonalat, egyoldalassá válna az új sztráda, hiszen az országhatár felöli oldalán nem lenne valódi vonzáskörzete – tette hozzá Bomba Gábor. – Ráadásul nemcsak Tolna megye járna rosszul, de Bács-Kiskun is, hiszen ott is egy hatalmas terület maradna le az M9-es előnyeiről.”

„A zalai város közgyűlésében többséggel rendelkező, ellenzéki Éljen VárosuNk! Egyesület szerint viszont felháborító, ahogyan a kormány elbánt a településükkel. „Nagykanizsa igazi csomóponttá válhatott volna a Dunántúlon, annak minden előnyével, hiszen két autópálya találkozott volna a városnál – mondta Fodor Csaba, az ÉVE frakcióvezetője. – Ezzel szemben most a térség kormánypárti képviselője, Cseresnyés Péter vezette lobbi azt próbálja lenyomni a torkunkon, hogy örüljünk egy, a korábban ígértnél alacsonyabb szintű útnak,”

„A lapunk által megkeresett szakemberek úgy vélték, ha valóban a versenyképességre helyezné a hangsúlyt a kormány, akkor a Kaposvár-Szekszárd nyomvonal lenne előnyösebb, hiszen az M9-es lehetőséget ad a „jelentős munkaerő-tartalékokkal és gazdaságfejlesztési kapacitással rendelkező Dél-Dunántúl nyugati határral való közúti közlekedési kapcsolatainak javítására”, Pécs pedig Szekszárd felől az M6-oson amúgy is elérhető.”

„Lapunknak többen is jelezték, akadnak olyanok, akiknek a közvetlen Szeged-Pécs sztráda előnyösebb: többek között érdemi logisztikai segítséget nyújtana Csányi Sándor szegedi, mohácsi, bólyi, pécsi élelmiszeripari és mezőgazdasági vállalkozásainak.” 

forrás: Vas András cikke

Ami talán a legvilágosabban mutatja a problémát:

„Megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., hogy miért változott meg a nyomvonal, ami most már véglegesnek tekinthető-e, illetve mikorra készület el a teljes, Soprontól Debrecenig húzódó M9-es sztráda, de kérdéseinkre nem kaptunk választ.”

A nyilvánvaló szakmai hibák

 1. az autópályák nem városokat, hanem térségeket kötnek össze! A városok összekötésére a szakmánk a főutakat használja (lásd Fleischer Tamás (1994) A magyar gyorsforgalmi úthálózat kialakításának néhány kérdéséről. Közlekedéstudományi Szemle 44. évf. 1.szám pp.7-24)
 2. Az autópálya nem bokortól bokorig kacskaringózik, mint az M9 új vonala.
 3. Az autópálya elsősorban a régiók, az országrészek közti forgalom igényeit szolgálja ki, vonalvezetése is ezt szolgálja.
 4. Az „egyeztetéseket” nem az eldöntött vonalra, hálózatra kell elvégezni, hanem az eldöntés előtti vonalváltozatokra.
 5. Az autópálya hálózat tervezésének van egy szakmai módszertana, melyet kötelező betartani, melyet nincs joga még a minisztériumnak sem felrúgni! A Magyar Mérnöki Kamara havi lapja a Mérnök Újság. Ennek 2021. január-februári számában állást foglalt a Közlekedési Tagozat:

„Természetesen minden közlekedésfejlesztési intézkedést alapos szakmai megfontolások után, megfelelő mérnöki ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező szakember tervei alapján, átfogó, összközlekedési megközelítésből szabad csak végrehajtani.”

Írják ezt a kerékpárút hálózat kritikája során. Nem lenne ugyanez fokozottan érvényes az autópálya hálózat tervezésekor?

Az M9 új nyomvonala egy újabb botrány, mely illik a térség hasonló megalapozottságú fejlesztéseihez.

Hogy nézne ki botrány nélkül ugyanez?

 1. Mielőbb álljunk át a rácsos, raszteres autópálya hálózatra, és vessük már el végre a sugaras-gyűrűs hálózatot!
 2. Maradjon meg a szekszárdi hídon átmenő M9 vonal.
 3. Legyen külön útneve, száma a Sopron-Nagykanizsa (-Berzence) szakasznak és külön a (Letenye-) Nagykanizsa-Szeged (-Nagylak) szakasznak.
 4. Felejtsék el a Szeged-Nyíregyháza M9-M90 szakaszt.
 5. Valamennyi határátkelőhelyet azonnal be kell kötni a M9 régi nyomvonalába.
 6. Készüljön mohácsi híd az M6 és az 51 sz. főút között, kétsávos hídként, mint a kalocsai is. Jogos a városi híd funkció.
 7. Pécs minden érdekét, szükségletét kiszolgálja dolgozat első képe szerinti hálózat. A fejlődésgátló elemeket másutt kell keresni!
 8. Éppen ideje lenne összehívni a hálózatfejlesztési konferenciát.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://kozlekedesiklub.blog.hu/api/trackback/id/tr3116467530

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

nyelv-ész 2021.03.18. 13:56:37

Ami a nyilvánvaló hülyeség, az a nyugati vége. Az M9-nek az M86-ot kell elérnie Szombathelynél, a továbbvitele felesleges pazarlás. Sopron az M86-84 ágon elérhető. Inkább a 84-es utat kellene fejleszteni, mint a határ menti falvakhoz autópályát építeni.

A déli szakaszon is lehet rágódni, de mivel a kormányzat Mohácsnak is ígért fűt-fát-autópályát-Dunahidat, így aztán a kreatív tollforgatóknak jobban tetszett, ha mindjárt összehozzák az ígéreteket az M9-cel. A papír elbírja. Az, hogy esetleg nemzetközi közlekedési folyosókat kellene kialakítani, E számozású tranzitútvonalakhoz kellene alkalmazkodni, az már nem szempont. Nem megyünk külföldre, hozzánk se jöjjön senki :-)

Kivlov 2021.03.19. 08:53:28

"Már az M6 nyomvonalát is sikerült rosszul meghatározni azzal, hogy végig rátapasztották a Duna vonalára, és ezzel féloldalassá lett, elvesztette a Duna, mint fal miatt, a kiszolgálható terület egyik felét."

Hidak kellenének a Dunára. Nem bonyolult ez.

laci_52 2021.03.19. 09:23:39

A régi nyomvonal nyilvánvalóan jobb, mert rövidebb és hasznosabb. Csak hát Pécsnek sokkal nagyobb országos lobbiereje van, mint Szekszárdnak...

odamondó 2021.03.19. 10:37:42

M60-as kihasználatlansága csak a pécsiek sötétségét bizonyítja. Inkább lemennek a 6-osra ott meg fejvesztve előzgetnek és még mindig sok rajta a baleset ahelyett, hogy 20km-t kerülnének.

"háde a zautópálya délről jön be a városba!!4!!4"

tlantos 2021.03.19. 10:59:10

Az nem jutott eszebe a baromnak, hogy marad az M9 ahol lenne, es az M60-at meghosszabbitjakmondjuk Kaposvarig? (ha mar mindenaron mindenhova autopalya kell). Egyebkent nem kell. Boven eleg, ha van 2x2 sav. Mar jobb, mint a mostani otvaros, pusztulat utak.

Mokele-Mbembe 2021.03.19. 11:12:16

@odamondó
Szekszárdtól nem feltétlen sötétség kérdése a dolog. +20 kilométer a halál unalmas autópályán, vs percre ugyanannyi autózás a hangulatos hegyek között. Én is gyakran választom a régi hatost. Egyetlen percet sem vesztek vele, és nem esik le a fejem az unalomtól.

Mokele-Mbembe 2021.03.19. 11:15:00

A régi nyomvonallal nem lenne semmi baj, ha Pécset egy észak-nyugati irányú csatornával bekötnék Kaposvár felé. Jelenleg Pécsről Ausztriába eljutni egy világ vicce. Pluszban kellene a kis átkötő Keszthely és Zeg közt, és meg is lennénk.

Billy Hill 2021.03.19. 11:25:57

Pécs nem-fejlődésének a fő oka most már az, hogy a kormány a tízmilliárdokkal megtámogatott multiknak nem mondja azt, hogy "kistafírozlak támogatásokkal, de cserébe az országom gagyibb állapotú részein fogod megépíteni az új gyáradat". Békés, Somogy, Baranya stb. Hol épül minden idők legnagyobb európai zöldmezős beruházása már megint? Iváncsa City-ben! Mert Fejér megyének jobban kellenek a munkahelyek. (Oké, mostanában gyengélkedő Dunaújváros persze érv lehet. De van problémás régió még bőven.)

Vissza Baranyára: Tényleg ott az M6/M60, ott az egyetem, nincs több kifogás. Az meg egy vicc, hogy egyfajta cargo kultuszként arra vár mindig mindenki, hogy "jöjjön az autópálya, és hozza meg a szent fejlődést". Nem fogja, magától nem. (Az alkatrészeket szállító kamion meg így is, úgy is 90-nel megy, annak még pálya sem kell, el tudja látni az ipart a klasszikus főutakon is... A gyorsforgalmi utak arra kellenek, hogy a pógárok előzni tudjanak.)

Billy Hill 2021.03.19. 11:27:50

@Mokele-Mbembe: Szerinted akkor nem élmény minden egyes alkalommal átutazni a festői Kadarkúton és Jákón, élvezve az afganisztáni útminőséget...? :-)

Tommys 2021.03.19. 12:23:43

Olvastam már korábban erről, de azt hittem, hogy ezt csak viccnek szánják...
- Az M9 jelenleg használható szakaszán (M6-51. sz. főút) elő van készítve az autópálya másik fele (másik oldali 2+1 sáv helye kialakítva felüljáróknál, kereszteződéseknél, Duna-hídnál). Ez menne a kukába?? Micsoda pénzkidobás ez?
- Mint írta/tudjuk, Pécs jelenleg is elérhető autópályán. Nem értem: a terv szerint ez az M60 szakasz az M9 része lenne?
- "Készüljön bajai híd M6 és az 51 sz. főút között, kétsávos hídként.." ??? Híd most is van Baján (ráadásul vasúti átkelőként is funkcionál - igen gyéren kihasználva). Arra gondolt, hogy ezt + a kapcsolódó 55 sz. főutat kellene felújítani/kiszélesíteni az M6-ig? Elég macerás a Gemenci tájvédelmi körzetben ezt elvégezni...
- Nem lenne célszerűbb/olcsóbb/egyszerűbb az - egyébként borzalmas/helyenként életveszélyes állapotú - 51 sz. főút Baja - M9 közötti szakaszának felújítása vagy 2×2 gyorsforgalmúvá bővítése?
- Tévedek, ha úgy gondolom, hogy az M8 és az M9 legfontosabb forgalmi feladata az M5-ön Győr-Hegyeshalom irányba tartó/onnan érkező tranzit forgalom Budapestről (M0-ról) való elterelése lenne? Máris lenne értelme az M6 déli szakaszának, és Szegedre is könnyebb lenne az ország közepéről és déli részéről eljutni.

]{udarauszkasz 2021.03.19. 12:54:53

@Billy Hill: vezettel mar kamiont? Szutyok uton 50 az atlag, mert mire 40 tonnaval kielozol mondjuk egy traktort kisergetheted elotte 10 kmeken keresztul. Ilyen a palyan nincs, ott mehetsz vegig 90el. Hacsak be nem allsz egy roman treleres moge, amit tilos megelozni. Akkor is tilos, ha tok ures a belso sav, mert valami dilettans bolcsesznek ez volt a heppje, es ilyen torvenyt alkotott.

citrix 2021.03.19. 13:04:31

A Szekszárd-Pécs közötti szakaszon az autópálya kihasználtsága nagyon alacsony, szemben a régi 6-os út a fenti két város között meglehetősen forgalmas maradt. Valamit nagyon benéztek a tervezésnél és a várható forgalomnál.

pgeri 2021.03.19. 13:33:18

@Tommys: a bajai híd elírás volt, Mohácsra gondolt a szerző - ezt javítottuk közben, köszönjük az észrevételt!

Tommys 2021.03.19. 14:31:29

OK, ez így érthető és értelmezhető is.

gigabursch 2021.03.19. 15:40:42

Aki a 4. pontot komolyan gondolja, az barom.

gigabursch 2021.03.19. 15:41:29

@citrix:
Cuculista ingatlanmutyi.

Cpt. Flint 2021.03.19. 16:06:23

@citrix: magyar ember nem fizet az autópályáért ilyen távon. Akkor se, ha 5000 ft egy évre. Lásd m25 eger felé, január 1-től fizetős, visszatért a forgalom nagy része a falvakba.

KissGecihuszár 2021.03.19. 16:57:28

Istenem, a SCI-FI térképet ismét viszontláthatjuk, de jóóó! (Ja, nem, inkább vérlázító, hogy 30 évvel a Hungaricum MÓDSZERváltás után sincs még kész egyik ú.n. "haránt" autópályánk sem, pedig a kretén antallnak ezzel is kellett volna foglalkozni, pl abból a nem pite DEM adósságból, melyet Helmut Kohl az "NDK-s ügy" európéer kezelése miatt fele részben elengedni, a másik felének 2/3részét átütemezni ajánlott, erre ez a vadbarom a "egy Magyar uriember visszafizeti mindig minden adósságát" bonmot-al utasított vissza, s ha ez nem lett volna elég, '91-ben, Japáni útja során a legnagyobb Japán bankok által !1%-os kamat! mellett felajánlott 10 MRD USD hitelt is köszönte szépen, de nem vette igénybe! nos, egyebek mellett ezért is , illetve az elmúlt 30 évben dettó leszart budapest vízfejűség hatékony megszüntetésére nem irányult igények okán döglődik az egész Dél-Dunántúl (is), benne Baranyával, Péccsel. Hogy mennyire lesz /lenne multiplikátor hatása az M9 Pécs felé vezetésének, nos az a mai világban már nem annyira fehéren/feketén egyértelmű, mint amilyen egyértelmű volt 20, még inkább 30 évvel ezelőtt, de tény, hogy sokat javíthatna úgy en bloc Somogy, Baranya, Dél-Bács, Csongrád megyén, ha eme megyék, régiókat egymással közvetlenül, gyorsan elérhetővé tennék. Azon leget vitatkozni, hogy melyik M9-nek van nagyobb haszna; az "oldschhol", tehát a Szexárd felé, vagy a Pécs felé menőnek?!?

gigabursch 2021.03.19. 17:06:46

@Cpt. Flint:
Miközben évi 45 eFtért egy éven át a komplett hazai gyorsforgalmi úthálózatot lehet használni.
Biztos van fajlagosan olcsóbb, de hogy ez nem drága, az tény.

A fillérb@szó kreténeknek egyébként úgy tűnik végtelen mennyiségű idejük és idegük van.
Kár is velük foglalkozni.

Marostői 2021.03.19. 18:15:40

Szegedről Debrecenbe sokkal rosszabb közlekedni jelenleg, mint Pécsre. Az már egy más kérdés, hogy nagyobb értelme lenne egy Tisza mentén, Miskolc felé épített útnak, kihasználva az M44, M4, M3 feltáró hatását. Ellene van, hogy a Szeged-Békéscsaba kapcsolat egyre fontosabb. Az M6 és M60 fontossága egyből megváltozik, ha megépülnek a horvát és bosnyák kapcsolódó sztrádák.

Marostői 2021.03.19. 18:16:56

@Marostői: M9 Szeged-Nyíregyháza törléséhez... Butaság lenne...

tompus 2021.03.19. 20:37:32

2100 előtt úgysem indul el az építkezés.

odamondó 2021.03.19. 21:25:01

@Mokele-Mbembe: aha. hát én választom a 'halál unalmat' vs. a 6-oson azon aggódjak, hogy a következő szemből előző befér-e még előttem vagy sem. Aztán húzhatom az árokba az autót, hogy ne legyek frontális baleset elszenvedője.

De én támogatlak, mert így az M6/M60-on igen nyugodtan lehet közlekedni. Nulla forgalom.

Ide mit kell írni? 2021.03.19. 21:26:01

Pécsről pest felé azér jár mindenki a régi 6-oson mert jóval rövidebb , ráadásul szekszárdól csilli-villi felújított főút . Pécs-Szekszárd szakaszt meg hagyják lerohadni , terelvén a népet az m60-ra . A táv időben ugyanannyi , de km-ben üzemanyagban jóval kevesebb. De : Pécsnek nyugatra kell kapu Szigetvár - Nagybajom - Nagykanizsa irányába , legalább olyn mint a most átadoott 2x2-es 67-es Kaposvártól . Onnan Gráz felől bejön a befektető , de pest felől túl sok helyen meg tud állni korábban . Tehát maradhat az m9 SZekszárd kaposváer vonalon , de a Szigetvár - Nagybajom szakasz is kell ! Mert ha szigetvárról Kaposvárra viszik az utat akkor a nép megint le fogja vágni a kanyart csököly kiskorpád felé . ...És hogy a horvátok mikor jutnak el Verőcéig ? még a bjelovári szakasznak is csak a környezetvédelmi hatástanulmánya készül , kb 2008-óta . Onnan még 50 km verőce meg kb 25 km a határ , ki lehet számolni ...

P7ibi 2021.03.19. 23:04:31

Az a baj, hogy az autópálya az, ami látványos, a politikusok viszont a látványberuházásokat szeretik, pedig sokkal inkább egy komplex rendszer egyik elemeként kellene rá tekinteni.

Az M6/M60 ebben a formájában egy totális zsákutca, mégpedig a szó szoros értelmében:
- Oké, megépült ez a pálya Bp. felé, de Ausztria, Szlovénia és Olaszország felé vezető hálózatba (M7, M8) nincsen használható útkapcsolat. Nem gyorsforgalmi, hanem sima főút sem.
- A helyi úthálózatot egyáltalán nem fejlesztették: az autópálya pl. Komló felől teljesen elérhetetlen. Szigetvár felől szintén nem túl vonzó, hogy mindenképp át kell hajtani Pécsen.
- Hiányzik egy komplett másod/harmadrendű főút kb. Barcs-Sellye-Villány-Sátorhely között.
- Hiányzik a 67-es út vmilyen folytatása Sellye-OH felé

KissGecihuszár 2021.03.19. 23:18:17

@Ide mit kell írni?: én nem tom, de én '14-ben minden héten jártam Pécsre, amikor a 400 ágyas rekonstrukciója volt és az M6-M60 útvonalon pontosan 100 perc alatt Pécsen voltam a XI. kerületből, igaz nem 130Km/h-val mentem, hanem 150Km-vel...

KissGecihuszár 2021.03.19. 23:25:32

@Thibczy: az M60 -at folytatni fogják Nyugati irányban ,egészen Barcsig. Ami viszont kínzóan hiányzik, az az M68, ami ugye E661-es, tehát európai főút legalább 2x2 sávos, 110Km-es tervezési sebességű gyorsforgalmi út, melynek elkészültével lenne egy Zalaegerszegtől (M76) az M7 -et keresztező , egészen Barcsig, tehát a Horvát határig tartó gyorsforgalmi út, mely érintené a Balaton Nyugati és Déli partját is.

KissGecihuszár 2021.03.19. 23:37:06

@odamondó: BINGÓ! Ott a 10 pont, mert röhej, hogy merő fillérbaszásból nem vesznek matricát , aztán ha csattannak egy olyan kreténbarommal, aki még "aszhitte, úgy érezte", majd esetleg túlélik, de onnantól már csak a rokikocsival jaskarizhatnak a tecsó parkolóban, akkor fogják megérteni, hogy az autópálya a legbiztonságosabb útvonalak királya.

nemecsekerno_007 2021.03.20. 07:58:06

Az M9 Szegedtől Debrecenig nem M9 hanem M47 és első körben autóút ami pályává bővíthető.
Kicsit szőrszálhasogatós írás. Nem az a lényeg, hova fog autópálya vezetni hanem, hogy mennyi épül, illetve mennyi kerüli el a fővárost. Az elsődleges szempont a vízfej jelleg csökkentése és bármilyen transzferzális útvonal megfelelő erre.

victor vacendak 2021.03.20. 09:38:45

Pécsnek mikor volt lobbi ereje utoljára, a Horn-kormány idejében? Az M6 azért kihalt, mert zsákutca, nem vezet sehová. Ha összekötötték volna a horvát oldallal, akkor ki lenne használva. És még csak nem is a kihasználatlanságon kéne rugózni, hanem a minőségen. Még az átadás előtt komoly bajok voltak vele, és azóta is szinte mindig javítani kell... 3x-os túlárazással 3-ad olyan minőség, mint az ex-jugó államokban.

KissGecihuszár 2021.03.20. 10:46:09

@nemecsekerno_007: így igaz, egyébként a "classic" M9 Soprontól Sz.H-n, Z.egerszegen, N.kanizsán, Kaposváron, Dombóváron, Szexárdon, Jánoshalmán át vezet Szegedig, egész pontosan az M43 cs.p-ig, tehát ott avanzsált volna M43-á.
Aztán ,ami tényleg sokat lökhet(ett) volna a vízfej szétrobbantásán ,az az M8 , ha anno még a fletóék alatt turbó fokozatban elkészítik Szolnok-Nagykőrös-K.mét-Dunaújváros-Sárbogárd-Lepsény- M7 cs.p. , jelenlegi 710-es átépítése-Litér-Veszprém szakaszon, illetve S.bogárdnál kiágazva elkészül az M81 Sz.F.V-Bicske-M1 vég cs.p. szakaszon. 2005 óta ha minden évben csak 20-30 Km-t építettek volna, már rég kész lenne a kb. 180 Km hosszú pálya Szolnok és Veszprém között.

aaabbbccc 2021.03.20. 11:35:20

epuljon meg mind a ketto, abbol nem lehet baj

horrorpornó bábszínház 2021.03.20. 13:02:17

@Mokele-Mbembe:
Autópályán a nálad kevésbé hülyék nem nézelődni szoktak, azért használják, hogy eljussanak A-ból B-be, lehetőleg gyorsan és minél kisebb balesetveszélynek kitéve, olyan idióták nélkül, akik az út helyett a tájat bámulják.

Gondolod, hogy az M4-re meg az M5-re, illetve az M3 Gyöngyös után szakaszára is kellene hordani néhány hegyet, hogy a hülyék vezetés közben tudjanak mit bámulni az út helyett?

horrorpornó bábszínház 2021.03.20. 13:10:25

Ami a M6-ost illeti: nyaranta szoktam járni rajta (Pécs, Villány, Siklós, persze néha csak Paksig), pont egészséges mennyiségű raja a forgalom.
Egy autópálya kihasználtsága nem az, amikor egymás seggében lógnak az autók, pl. mint karácsonykor meg húsvétkor van az M3-ason meg az M5-ösön, ahol időnként több 10 km-en át lépésben tud haladni csak a sor, mert a budapesti lámpák már az utolsó 50 km-en feltartják (az "okosok" meg megpróbálják a régi 3-ast meg a régi 5-öst, így azokat a településeket is bedugítva, amelyeken az keresztülmegy). Az M5-öt nem is lett volna szabad 3-nál kevesebb sávosra építeni, a 4 megyeszékhelyet (vegyük ide Egert is, mióta megvan az M25 a maga 12 km-ével), köztük az ország 2. és 4. legnagyobb városát + néhány csomópontot (Mezőkövesd, Hatvan stb.) összekötő M3-ast sem lett volna szabad 2 sávosként továbbépíteni Gyöngyöstől Debrecen felé, és rég 3 sávosra kellett volna már bővíteni Gyöngyöstől Budapest felé.

horrorpornó bábszínház 2021.03.20. 13:40:03

@citrix:
Igen, nem számoltak azzal, hogy sok hülye a gyorsabb haladásra meg a jobb útminőségre és nagyobb biztonságra sajnál kiadni évi 10 400 Ft-ot (2 megyei éves autópálya-matrica).

@Cpt. Flint:
Aki az M3-ason megy, addig is fizetnie kell, az M25-ről meg nem nagyon tud hova menni Egeren meg az M3-on kívül, mert 17 km összesen (kereszteződéstől kereszteződésig), és ezt a kettőt köti össze. 5 faluhoz van lehajtója, ebből 4 kerülő lenne a régi úthoz képest, sem időt, sem távolságot nem nyerne, aki az M25-öt használja. (Füzesabony meg határeset, ha valaki napi szinten jár mondjuk dolgozni egyikből a másikba, akkor talán megéri, mert nem kell a kb. 6 km hosszú és gyakorlatilag egybeépült Tállyákon meg Makláron át cammogni. Talán.).
Szóval itt kifejthetnéd, mire gondoltál.

@KissGecihuszár:
A haránt autópálya annyira új ötlet, hogy még Amerikában sem nagyon van ilyen, van kelet-nyugati meg észak-déli irányú egy csomó, de haránt (azaz átlós) nincs. Amilyen hülyék.
Ellenben észak-déli kellene pár, mondjuk Nyíregyháza-Szeged, Eger-Szolnok-Szeged, meg a Balaton két oldalán is egy-egy, mondjuk Komárom-Kaposvár-M6 folytatása, illetve M86 Répcelak-Zalaegerszeg-Nagykanizsa, leágazással Letenye között.
Meg persze két kelet-nyugati, mondjuk Pécs-Szeged meg Szombathely-Szfehérvár-M4 Cegléd-román határ Nagyváradnál vonalon, ezek persze mind be tudnának csatlakozni a már meglévőkbe (hogy az M4 utolsó kb. 10 km-ét miért nem építették meg Szolnokig, az is érdekes. Pedig Orbánné szolnoki. Egy előnye van: végig lehet menni rajta Pest megyei matricával.)

horrorpornó bábszínház 2021.03.20. 13:51:53

@gigabursch:
Miközben a sokkal (átlagfizetés kb. 4-szeres a valós, nem a KSH által felhazudott magyarhoz képest) magasabb jövedelmű osztrákoknál ugyanez 25 ezer Ft. Ezt is tegyük hozzá.

@KissGecihuszár:
Ezt vehetjük önfeljelentésnek, és szóljunk a rendőröknek?
Szolnokig hülyeség lenne, a már meglévő M4-től pár kilométerre, azzal párhuzamosan. Ceglédnél simán rá lehetne vinni az M4-re.
(Jártam rajta nemrég, elég fasza az M4. Most még. A lopott anyag miatt minőséghibák ennyi idő alatt még nem jöttek ki.)

@victor vacendak:
Egészen 2019-ig fideszes vezetésű volt.
Azt én sem értem, hogy az M6-ot miért nem vitték el Letenyéig. Túl épeszű lett volna?

P7ibi 2021.03.20. 14:00:47

Én azt nem értem, hogy miért van kőbevésve, hogy a főúttal teljesen párhuzamosan kell egy fizetős, 2x2 sávos alternatíva...

KissGecihuszár 2021.03.20. 15:42:49

@horrorpornó bábszínház: nyugodtan jelents fel, de előtte szólok, hogy a trafi 150 felett villant, tehát 150-ig no problemo, megaztán annak is igen körülményes lenne utána nézni , hogy én eme "súlyos" cselekményt egész pontosan mikor és főleg ,milyen autóval abszolváltam. mivel nem vagyok köteles magamra nézve terhelő vallomást tenni, ezért én sok sikert kívánok mindenkinek, aki ezt !7 év! távlatából rám tudná verni!
Lécci, nézd má meg a gyorsforgalmi út térképen, egészen pontosan hol is van az M4-M8 elvállási cs.p., de segítek; Szolnoktól É-Ny irányban, a várostól tán 10 Km-re, nyilván nem véletlenül...

Cpt. Flint 2021.03.20. 17:06:18

@horrorpornó bábszínház: kifejtem. Makláron lakok. Mindennap Egerbe járok. Mikor megépült az m25 első, majd második szakasza is, látványosan csökkent a régi, "falujáró" úton (füzesabony-maklár-andornaktálya-eger) a forgalom, mivel 2020.dec.31-ig ingyen volt. Azonban január 1-től fizetős lett, és ez okozott némi visszarendeződést.
Nem az m3-on érkezők fognak a falvakon át menni, hanem a Mezőkövesd, a régi 3-as (Zsóry, Szihalom), Heves (31-es) és a Tisza-tó (33-as) felől/felé közlekedők (beleértve a füzesabonyi, besenyőtelki ingázókat, szolgáltatókat is). Megkockáztatom, hogy tekintve a 25-ös kerecsend-eger közötti részének halálút jellegét, még a 3-ason nyugat felől jövők (Kál, Ludas, Gyöngyös) is elmentek az m25-ig – amíg ingyen volt. Most már nem biztos.
Legalább a tranzit teherforgalmat elvileg kitiltották a régi nyomvonalról, ez pozitívum.
Én megvettem arra a tizenpár km-re az éves megyeit (pickupra, dupla pénzért), de szerintem ez nem általános.

Cpt. Flint 2021.03.20. 17:25:05

@Cpt. Flint: és nem annyira időt lehet nyerni ezen a rövid távon az m25-tel (üzemanyagban még veszteség is, ha 110-zel mész 50 helyett), hanem azt, hogy:
- nem cammogsz a traktor, helyközi buszok mögött,
- nem kell a minden fél órában legalább egyszer zárt sorompót nézni Makláron,
- nem csapod el a bringást az amúgy sem széles útból elvett bringasávon,
- nem szakad le a veséd és nem hullanak ki a fogaid Andornaktályán, ahol az út kritikán aluli.

Billy Hill 2021.03.20. 18:47:05

@Ide mit kell írni?: "Pécs-Szekszárd szakaszt meg hagyják lerohadni , terelvén a népet az M60-ra." - Olyannyira hagyják rohadni, hogy Hird és Nadasch között pár hónapja még fel is újították. :-)

Ami kicsit ótvaros Szekszád és Pécs között, az 1.) a 65-ös korforgalmától 3-4 km, kábé a halastó előttig, 2.) Kakasd után a dombtetőtől a Bonyhád határában található (volt?) étteremig, 3.) Csokoládépuszta / martonfai kereszteződés környékén és 4.) Pécs határában egy kicsit (Áper). Azért ez nem rossz, 5-10 éve sokkal gagyibb volt az útminőség ezen a kb. 60 kilométeren...

horrorpornó bábszínház 2021.03.20. 22:59:13

@KissGecihuszár:
Mivel nincs M8, semmilyen elválási csomópont nincs. Viszont M4 van, és jelenleg még nem igazán zsúfolt, nyugodtan rá lehetne engedni az M8-at, majd ha lesz.
A nyugati becsatlakozás meg lehetne Ceglédnél, mert hülyeség lenne egymástól 5 km-re két párhuzamos autópálya kb. 70 km-en keresztül.
Mondjuk azt fejbe lőném, aki engedélyez 2×2 sávos autópályákat 2010 után. A 2×3 lenne az alap, gondolva a jövőre is.

@Cpt. Flint:
Én ugyan nem vagyok odavaló, de egy időben sokat jártam oda, persze rég volt, kissé már kopnak az emlékeim.
De annyira szerintem senki nem hülye, hogy Mezőkövesdről az M25-re menjen 3 km-nyi gyorsabb útért (mert ugye még el is kell érni az M25-öt, mire odaér, Andornaktálya közepén jár), inkább átcammog Andornakon, aztán az Agorkernél meg a régi malomnál eléri ugyanazt a pontot, ahonnan az M25 indul. Nyerne vele 5 percet vagy annyit sem.

A kerecsendi út sok helyen 2 sávosra bővül legalább egyik irányban, és mire odaérsz az M25-ig, már félúton vagy Egerbe, ráadásul jóval rövidebb is.
Persze, aki rendszeresen jár, annak megéri az éves 5000 Ft. Én sem sokat járok a budapesti körgyűrűn, de megveszem, mert néha igen, és akkor gyorsabb.

Ide mit kell írni? 2021.03.20. 22:59:33

@Billy Hill: A Mecseknádasd Hidas volt a legszarabb , még nem láttam a felújított szakaszt. Örülök hogy ezt is csinálgatják , csak sokkal lassabban mint Pakstól északabbi szakaszt . Én akkor is szándékosságot érzek benne....

KissGecihuszár: Nekem Pécs határától az érdi tető 2 - 2 óra 10 perc , bármelyik irányon . Az meg lassan elmúlik , hogy 130-nál 150-nel lehet menni. Ausztriából sorra kapjuk a büntiket 53 -55 km-ről városban , meg 110-nél 116-ról . Itt is ez lessz az újabb radaroknál...

AZ IGAZI HUNGAROFIL 2021.03.21. 07:26:49

I. A lehetőségek kiválasztásánál a hatékonyságnak is legyen súlya!
M9 Régi nyomvonal Szeged-Kaposvár közötti szakaszának fontosabb városainak összlakossága: 68 468 fő (Szekszárd 33 720 (2011), Bonyhád 14 093 (2004), Dombóvár 20 655 (2004).)
M9 ÚJ nyomvonal Szeged-Kaposvár közötti szakaszának fontosabb városainak összlakossága: 162 819 fő (Mohács 17 808 (2011), Pécs 145 011 (2016))
Tehát M9-es új nyomvonala 238% lakosságot kapcsol bele az ország közúti vérkeringésébe, a régi nyomvonalat véve 100%-nak!
II. A trianoni magyar-gyilkos határok ma is érvényesek. Tud valaki arról, hogy érvénytelenítették, visszacsinálták Trianont? Az utódállamok alig titkolt politikája továbbra is a magyar-ellenes, központilag vezérelt asszimiláció. Ezért nem engedik ill. késleltetik a hagyományos, Trianon előtti közúti, vasúti közlekedési útvonalak megnyitását, hogy elszigeteljék, elsorvasszák a határ két oldalán élő magyar közösségeket. Tessék az állításomat megcáfolni!
Tehát az M9-es autópálya, mely jellemzően a határ menti településeket köti össze, vért pumpál, az elhalásra ítélt magyar közösségekbe!
M9-es új nyomvonala az egyetlen, értelmes megoldás úgy közlekedéspolitikai, gazdasági, mint nemzeti oldalról.

Jimmy Reiszmüller 2021.03.21. 15:57:46

Teljesen laikus vagyok, nem szakmai szempontokat fogok írni.
Azt olvasom a cikkben, hogy del-somogy panaszkodik, hogy elkerüli a nyomvonal.
Ellenben Dél Bácska viszont örülhetne neki. Nem látok a cikkben ezzel kapcsolatban idézeteket.
A mohácsi Duna híd és az autópálya nagyon sokat jelentene a térségnek.

gigabursch 2021.03.21. 16:43:31

@AZ IGAZI HUNGAROFIL:
Pontosan!

Ez nem azt jelenti, hogy kár lenne a szekszárdi hídért, hanem azt, hogy azt a vonalat át kell gondolni.

S pontosan ezért is tettenérhetőn barom a bácsika a 4. pont kidobási szándékával. Ennyire szűklátókörű ember inkább ne okoskodjon!

gigabursch 2021.03.21. 16:46:25

Blogger!

Azért azt igazán elárulhatnád, hogy a kinullázott kommentem hol fájt neked?

Tisztelet nélkül: Én

Cpt. Flint 2021.03.21. 17:32:42

@horrorpornó bábszínház:
Még egyszer elmondom: nem az 5 perc nyereségről van szó. Az andornakon átmenő szakasz rohadt szar. Az összes helyközi busz is arra jár. És rosszul emlékszel,nem is ugyanoda ér ki, mint az m25. Az egeren átmenőknek, a város nyugati v. északi részébe menőknek nem annyira jó andornak felől bejönni, ráadásul a malomnál az új jelzőlámpa+vasúti átjáró kombó csúcsidőben szépen visszaduzzaszt.
Erősen csúsztatsz, Kerecsendtől kettő percre van az m25, szóval rohadtul nem vagy "félúton" egerbe... És azon a frankó, több helyen háromsávos (négy sáv nincs) kerecsend-eger szakaszon van a 168 legveszélyesebb baleseti gócpont közül a negyedik. (pár napos hír) Lehet, hogy 4 km-rel rövidebb, cserébe tele van kanyarral, emelkedővel/lejtővel, két sáv között betonfallal (!) és hülyékkel (köztük jelentős számű motoros hülyével). Én már akkor sem szívesen jártam arra, mikor még nem volt m25.

oolajto 2021.03.21. 18:53:20

Külön ezért regisztráltam, mert amit a két térképen látunk az kb. fanfiction.
A hatályos OTRT-t kellene nézegetni, ahelyett a KTI archívumából vennénk már elavult térképeket:
www.e-epites.hu/orszagos-teruletrendezesi-terv-terkepi-mellekletei-hatalyos-20190315-tol
Ezt kb 2023-ban fogják legközelebb felülvizsgálni, addig ilyen marhaságokat írni elemzés szinten tök felesleges találgatás.

horrorpornó bábszínház 2021.03.22. 13:15:09

@Cpt. Flint:
De, ugyanabba a kereszteződésbe fut mindkét út.
Másrészt a térkép szerint 3,5 km Kerecsendtől (3-as - 25-ös út kereszteződéstől) az M25, ha betartod a sebességkorlátozást (azt is, hogy ebből kb. 2 km lakott területen belül van), akkor ez nem 2 perc. hanem inkább 4-5. Ekkorra a 25-ösön már félúton (5 km-en túl) vagy Eger felé.
A 25-ösön, ami ugyanettől a kereszteződéstől az M25 bevezetővel való kereszteződésig (régi maklári úti kereszteződés, nem tudom, most mi a neve) 10,5 km, míg az M25 a kerecsendi felhajtótól ugyaneddig a kereszteződésig 12 km, + még a 3,5, amit Kerecsendtől a felhajtóig meg kell tenni, azaz 15,5 km a 10,5 helyett, másfélszeres távolság.
Az adott kereszteződésig Andornak felől is kb. 1 km városon belül, onnantól meg ugyanaz az út. A 25-ös esetében szintén, mivel ezek az utak mind egy csomópontba futnak be Eger majdnem legdélibb pontján, ami leginkább már ipari terület, onnantól északra meg ugyanaz az út megy.
Andornakon rég jártam, nem tudom, most milyen az út, amikor jártam pár éve, még nem volt szar, az egyetlen gond az volt, hogy ha eléd keveredett valami lassú jármű (pl. traktor), akkor nem tudtad kielőzni, mert baromi hosszú egyutcás falu.

staropramen 2021.03.22. 14:04:50

Éveket dolgoztam a Közút egyik Dunántúli megyei igazgatóságán.
Minden folyosó teli volt az utolsó 40 év autópálya és főutvonal építési terveinek térképeivel .
Világosan látszik, hogy ezeknek a terveknek max 20 %- a valósult meg és az sem a térképen éppen szereplő nyomvonalon.
Hagytak ebben az országban már abba félkész autópályát és nem is egy előkészített területet vett már vissza a természet.
Summázva: nem eszik olyan forrón a kását és száz éven belül semmi nem lesz ebből a tervből csak egy térkép néhány folyosóra kilógatva.

Az M6 kihasználtságát csak az után szabad majd értékelni ha összeér a magyar és a horvát szakasz és a Dél-Balkáni kamionforgalom magyar szakasza áttevődhet ide. Ha nem , akkor sem stadion lett az árából.

Cpt. Flint 2021.03.24. 08:02:00

@horrorpornó bábszínház: figyelj öreg, 20 éve itt lakok, mindennap arra járok, ne akarj már hülyeségeket bemagyarázni nekem.
3, 5 km 65-ös átlaggal (ennyi jön ki, ha betartom a korlátozásokat) 3 perc, nem 4-5. Azalatt az idő alatt a 25-ösön ki se érsz Kerecsendről, mert az legalább olyan hosszan megy át a falun észak felé, súlyosbítva a demjéni lámpás kereszteződéssel.
Az m25 a k2-nek nevezett összekötő (k-ny irányú) 2x1 sávos útnál ér véget. Innen mehetsz keletre, a kistályai útra, ahol bejössz andornak felől, vagy nyugatra, a 25-ös úttal való kereszteződésig, de akár az iparterületre is, és azon át a belvárosba, ha épp úgy akarod. Azt mondani tehát, hogy mindhárom út egy helyre fut be, eger nagyságrendjében ugyanakkora csúsztatás, mintha az m7-re meg az m6-ra mondanád ezt, mert VALAHOL végülis azok is összeérnek, minimum az m0 összeköti őket...
És nem, nem ugyanaz a 25-ös meg a kistályai út. Pont az (volt?) az egyik nagy problémája egernek, hogy a két párhuzamos bejövő főút között csak a sas útnál (malom) volt az első átkötés, ami viszont 2 vasúti átjáróval nehezített. Ezt javították 10 éve délen a k2-vel, de még így is van a kettő között több km ipari terület, ahol nem tudsz k-ny irányban átmenni, mert kettévágja a vasút.
Aki andornak felől jön be, az többnyire egyenesen továbbjön és "hátulról" megy be a belvárosba, nem megy át a 25-ösre. Vagy ha az északi végekre megy, akkor a vár felé kerüli a belvárost és az északi lakótelepen csatlakozik vissza a 25-ös főútra. Sokan csinálják, mert erre nincs lámpa,míg a 25-ösön meg van kb. 18 ugyanaddig a pontig.

Cpt. Flint 2021.03.24. 20:19:02

@horrorpornó bábszínház: figyelj öreg, 20 éve itt lakok, mindennap arra járok, ne akarj már hülyeségeket bemagyarázni nekem.
3, 5 km 65-ös átlaggal (ennyi jön ki, ha betartom a korlátozásokat) 3 perc, nem 4-5. Azalatt az idő alatt a 25-ösön ki se érsz Kerecsendről, mert az legalább olyan hosszan megy át a falun észak felé, súlyosbítva a demjéni lámpás kereszteződéssel.
Az m25 a k2-nek nevezett összekötő (k-ny irányú) 2x1 sávos útnál ér véget. Innen mehetsz keletre, a kistályai útra, ahol bejössz andornak felől, vagy nyugatra, a 25-ös úttal való kereszteződésig, de akár az iparterületre is, és azon át a belvárosba, ha épp úgy akarod. Azt mondani tehát, hogy mindhárom út egy helyre fut be, eger nagyságrendjében ugyanakkora csúsztatás, mintha az m7-re meg az m6-ra mondanád ezt, mert VALAHOL végülis azok is összeérnek, minimum az m0 összeköti őket...
És nem, nem ugyanaz a 25-ös meg a kistályai út. Pont az (volt?) az egyik nagy problémája egernek, hogy a két párhuzamos bejövő főút között csak a sas útnál (malom) volt az első átkötés, ami viszont 2 vasúti átjáróval nehezített. Ezt javították 10 éve délen a k2-vel, de még így is van a kettő között több km ipari terület, ahol nem tudsz k-ny irányban átmenni, mert kettévágja a vasút.
Aki andornak felől jön be, az többnyire egyenesen továbbjön és "hátulról" megy be a belvárosba, nem megy át a 25-ösre. Vagy ha az északi végekre megy, akkor a vár felé kerüli a belvárost és az északi lakótelepen csatlakozik vissza a 25-ös főútra. Sokan csinálják, mert erre nincs lámpa,míg a 25-ösön meg van kb. 18 ugyanaddig a pontig.

horrorpornó bábszínház 2021.03.27. 23:24:04

@Cpt. Flint:
Szerintem szidd le nyugodtan a hülye térképkészítőt is, mert az sem azt mutatja, amiket te állítasz.
Persze ő sem lakik ott 20 éve, ebben szinte biztos vagyok.

bda 2021.04.26. 11:41:43

@tlantos: Talán még erre sem lenne szükség. Elég lenne szerintem Pécsről egy közvetlen útkapcsolat az M9-hez, ami szerintem 30-40 km-ből megoldható lenne.

bda 2021.04.26. 11:57:37

Bírom ezt a félóra alatt elérhető autópálya mantrát, csak hát ha nekem más irányba van dolgom akkor kerüljek 300 km-et? Azon is érdemes elgondolkodni, hogy Tolna megyén belül Dombóvárról Szekszárdra eljutni, az is elég érdekes mutatvány.

bda 2021.05.18. 10:44:57

@]{udarauszkasz: Örülnék ha végre ezek a bölcsészek a saját bőrükön éreznék, hogy mondjuk azért nem lesz reggel a bolt polcán kenyér, mert pont a te munkád hatékonyságát lehetetlenítik el. Ugyanez kellene egy-két kerékpárosnak, én speciel az út sportcélú igénybevételét betiltanám a számukra. Mikor csapatban mennek követési távolság minek, 8-10 bicajost még személy autóval is bajos megelőzni forgalmasabb úton, szóval pont a te munkádat lassítják. Kis ívű kanyarodáskor elsőbbség adás minek mert hát ő a biciklis, zebrán leszállni minek, pedig ha így elcsapják magára vethet, de majd az autós megoldja. Semmi bajom ha valaki kerékpározik Ormánságban meglepő módon tél víz idején is meglepően sokan használják, de nem a kínjukban a több százeres bringán feszítőket lehet ilyenkor látni.

JohnyMclaine 2021.10.21. 09:05:37

Mégiscsak az eredeti útvonal marad?
Napi.hu: Folytatódik az M9-es tervezése - Napi.hu.
www.napi.hu/magyar-vallalatok/m9-gyorsforgalmi-ut-tervezes.738647.html
süti beállítások módosítása