Az M0 gyűrű tehermentesítése
2022. február 01. írta: pgeri

Az M0 gyűrű tehermentesítése

Vendégszerzőnk, dr. Rigó Mihály újabb alapos cikke ezúttal az M0 körgyűrű problémáját, illetve különböző tervezők megoldási javaslatait járja körül. Előrebocsátjuk, hogy egyesületünk nem ért mindenben egyet az itt bemutatottakkal, például mi alapvetően nem közúti megoldásban gondolkozunk: szerintünk szükséges lenne a RoLa újjáélesztése, a konténeres szállítás feltételeinek javítása, valamint a bürokratikus és szervezeti akadályok elhárítása, illetve amennyiben ez érdemi forgalomnövekedést eredményez, úgy egy "V0-light" vasúti félgyűrű kiépítése. Ha a kamionok vasútra terelése nem hoz megfelelő forgalomcsökkenést, csak akkor érdemes közúti alternatívákban gondolkozni. (MKK)

A probléma

A média mindennapi témája a fővárosi utak túlterheltsége, mint például az M0-é. Ha rajta történik valahol egy baleset, esetleg utat javítanak, aszfaltoznak azonnal beáll a dugó, a sztrók. Ha a gazdaság érhálózatai az utak, akkor a dugó a sztrók. Mert sztrókos ez az út. Rengeteg okát vizsgáltak már ennek, de szerintem egy lényegeset nem: a forgalmi terhelés csökkentését.

Ma rengeteg közlekedéssel foglalkozó konferenciát rendeznek az országban, de állíthatom: a legproblémásabb út, az M0 terheléscsökkentése tabu téma, amit nem értek. A gond hatalmas, de még beszélni sem szabad, nem illik róla. Akinek ezen változtatni kellene, lehetne, azok is csak hallgatnak, sőt még a szakmai szervezetek is, annak ellenére, hogy a szemük előtt van az országos úthálózat legkritikusabb eleme.

Az M0 a hazai úthálózat azon szakasza, ahol a legnagyobb a gond, miközben a sohasem volt nagyságú pénzeket mégsem ennek orvoslására használják fel. Minek kell történnie, hogy végre a legnagyobb gondot el kezdjék orvosolni?

Az M0 elemi baja, betegsége


M0 (a kép forrása: https://zsebremegy.hu/uthalozat/pest-megye/)

Az ország legfontosabb autópályái mind a fővárosból indulnak illetve oda futnak be. Nincsenek kevesen: az M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Tehát 7 nagyon nagy kapacitású útról van szó. Ezeknek mind az M0 az egyetlen befogadója, ami súlyos tervezési hiba. Egy vízügyes hasonlat, egy példa arra, hogy nem hét, csupán csak kettő folyó együtt mekkora bajt tud okozni: 1879-ben pusztította el az árvíz Szegedet. Szeged fölött ömlik a Tiszába a Maros nevű folyó. A baj az volt, hogy a Tisza árvize időben egybeesett a Maroséval és ezt a kettőt együtt nem bírta kivédeni a szegedi árvédelmi rendszer. Legyen mondjuk a Szeged fölötti Tisza az M1, a Maros pedig az M7, a Tisza belvárosi szakasz pedig az M0. Továbbá az árvíz az autópályák egyre nagyobb forgalomnagysága. A megfeleltetés egyértelmű. Lényeges, hogy a belvárosi szakasz vízszállító képessége azonos volt a Szeged fölötti Tisza szakasszal. Ne feledjük, hogy az M0 sávszáma azonos a bejövő autópályák sávszámaival. Szó nincs tehát arról, hogy az autópályák egyesülése után az M0 sávszáma megnövekedne! Azaz M0 szállítási kapacitása azonos a belé vezetett EGYETLEN autópályáéval. Nyilván az M0 sok, egymást követő csomópontja sem növeli a szakasz kapacitását.

Itt meg kell jegyezzük, hogy a fenti hasonlat szerintünk elvi hibás: nem veszi figyelembe, hogy a sugár irányban érkező autópályákon a forgalom zöme nem elkerülni igyekszik a fővárost, ellenkezőleg: a forgalom nagy része befelé halad tovább az M0 gyűrű metszésénél, hiszen a célja épp valahol a fővárosban van. Tehát nem lehet "csak úgy" összeadni a sávszámokat, és ez alapján kijelenteni, hogy "láthatóan kevés" az M0 kapacitása. (MKK)

Az mindenesetre tény, hogy az M0 az ország legnagyobb forgalmú útszakaszainak egyike. Ezt a logikai, tervezési hibát szenvedik el naponta a budapestiek. Mivel a forgalom egyre csak nő, a M0 helyzete egyre romlik. Ezt a legutóbbi siófoki közlekedési konferencián elismerte a minisztérium főosztályvezetője is, de semmilyen következtetést, teendőt nem fogalmazott meg!

A javaslatom

Az M0 ma kétfunkciós. Egyrészt szerves része az országos autópálya hálózatnak, másrészt a főváros gyűjtő-elosztó hálózatának is lényeges eleme. Végezzünk el egy gondolatkísérletet: varázsolja egy manó fele nagyságúra az M0 mai forgalmát! Mi történne? Kedvezőbb lenne-e rajta közlekedni? Nyilván sokkal jobb lenne a helyzet! Szinte dugó nélkülivé, folyamatos áramlássá válna a mozgás. Majd képzeljük el, hogy a mai forgalom megduplázódna. Ezt borzalmasabb lenne elképzelni, de e felé haladunk, a 7 autópálya gondoskodik erről. Az pedig ebből leszűrhető, hogy a szolgáltatási színvonalat ALAPVETŐEN befolyásolja a forgalom nagysága. Ne feledjük, mert a továbbiak erre épülnek.

Abban bíztak a hálózat kialakításakor, hogy közel a fővároshoz az M0 majd kiveszi, kiviszi azt a forgalmat a fővárosból, amely egyik kerületből a másikba megy, tehermentesítve így a fővárosi belső utakat, de elszámolták magukat. Féltek ugyanis attól, hogy nem lesz majd rajta forgalom. Emiatt lett akkor kétfunkciós az M0. Ma nyilvánvaló: ez nem így jött be. Mára előállt az a helyzet, hogy az első funkció megöli a másodikat.

Azaz a tranzit forgalom lehetetlenné teszi, hogy az M0 a fővárosi forgalom elosztásában is fontos szerepet játsszon. Magyarul: ezt a hatalmas forgalmi terhelést már nem bírja el, ezt kellene először beismerni! A baj csak az, hogy mégsem történik semmi, amely ezen változtatna. Látni kell, hogy az M0 léte azt a forgalmat is kötelezően beviszi a fővárosba, amelynek ott semmi keresnivalója. Mint az úttörő, aki akkor is átsegíti a nyugdíjast, ha nem is akar átmenni. 

Ezért nincs más hátra, mint a két funkciót elkülöníteni, szétválasztani egymástól. Tehát leválasztani az M0-ról az állami autópálya hálózatot, az M0-t pedig átadni a fővárosnak, a fővárosi forgalomnak! Kerüljön ez akár sokba is.

Egy kisiklató, félrevezető kísérletezgetés

Álságos vita megy az M0 északnyugati és nyugati, ma még hiányzó szakaszának építéséről. Mintha ez bármit is megoldana az előbbi gondok közül! Mintha ez lenne az M0 egyetlen gondja. A nyugati oldali bezárás kisajátította az M0 gondját magának. Annyi azonban már most is kiderült, hogy ez is méregdrága valami lenne, a hosszú alagutak miatt: itt egy rövid, 5 km-es szakasz is elvihet akár 200 milliárd Ft-ot (40 milliárd Ft/km fajlagos költséggel számolva), amiből másutt több tucat kilométer és akár egy új híd is kijöhet.

Az én javaslatom - a két funkció szétválasztása - úgy drága, hogy mellette hasznos, míg a másik öncélúan az. Nem lehet ugyanis eltekinteni attól, hogy a két drága megoldás közül mit hoz az egyik és mit a másik. Mit és mennyit oldana meg az egyik a bajok közül és mit a másik. A gyűrű bezárása ugyanis az ország legdrágább útszakasza lenne, de gondok nagy része a megépülte UTÁN is megmaradna. Nem szabad azt elfogadni, hogy ez lehessen a minden gondot megoldó megoldás.

A szétválasztási, terheléscsökkentési lehetőségek

1. a német-török irányú tranzit leválasztása; közvetlen kapcsolat az M1 és az M5 között a Komárom-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét nyomvonalon

forrás: saját készítésű rajz, RM

A hazai tranzitforgalmak közül ez az irány a legnagyobb, ez több évtizede ismert tény. Ezt a hatalmas tranzitot ma teljesen értelmetlenül terelik be a fővárosba, jóllehet erre semmi szükség: nekik ugyanolyan nyűg oda menni, mint a fővárosiaknak ezt eltűrni. Az elkerülő úton vezetve felszabadul az M0 legforgalmasabb szakasza az M1 és az M5 között. de nem csak ennyi: ezen felül még csökken az M1 Komárom-Budapest és az M5 Budapest-Kecskemét szakasz forgalma is, melyekre a tehermentesítés szintén ráfér. A kiemelt fontossága ellenére rendkívül lassan halad ez a kiépítés.

Ma adott, de nagyon régóta szinte kihasználatlanul áll a dunaújvárosi Pentele-híd, amely így szerephez jutna. A nagy tranzitnak ez a természetes nyomvonala. Valószínűen még rövidebb is (időben biztosan), mint a jelenlegi M0-ás szakaszon át. Mindenképpen ezt az átkötő utat kellene az országban LEGELSŐKÉNT kiépíteni, mert ezzel lehetne leghatékonyabban mérsékelni az M0 forgalmi terhelését. 

Itt is szükséges egy megjegyzést tennünk: a fenti terven túl a továbbiakban bemutatott elképzelések alapvetően még akkor is luxusberuházásnak tűnnek, ha egyébként azt látjuk majd, hogy az M0 tehermentesítésére a vasúti megoldások nem jelentenek elégséges megoldást. A teherforgalom döntő hányada ugyanis az M1 és M5 autópályák között zajlik, ma is ez az M0 szűk keresztmetszete. Meg kell tehát várni, hogy ezen szakasz tehermentesítése (azaz a fentebb javasolt Komárom-Székesfehérvár-Dunaújváros-Kecskemét szakasz) hogyan hat a maradék forgalomra. Emellett szükség volna "szoftveres" eszközökkel erre rásegíteni: a teher útdíjat meg lehet drágítani a jelenlegi M1-M0-M5 nyomvonalon, de ha ez nem elégséges, az M5 belső szakaszáról a nem célforgalmi teherforgalom akár ki is tiltható, így a mai teherforgalom kb. 2/3-a eltűnhet az M0-ról. (MKK)

2. A mai M6 autópálya kivitele az M0 gyűrűről.

Molnár László Árpád, a FŐMTERV volt elnök-vezérigazgatója évtizedek óta próbálja elfogadtatni az M6 korrekcióját Budapest mellett: az M6 ne menjen be az M0-ba, mint ma, hanem a Duna-menti szakasz menjen tovább északra, az M0-on KÍVÜL, attól nyugatra, Esztergom felé, keresztezve az M1-et. Most talán megvalósul az esztergomi autópálya M100 néven. A gond az, hogy ehhez Esztergomnál nincs híd, tehát zsákutca épül majd autópályából. A híd viszont Komáromnál épült meg, de ott meg nincs hozzá autópálya. Hogy ez mitől következetes hálózatfejlesztés? Az ötlet érdeme, jelentősége az, hogy itt jelent meg először az M0 elkerülésének a gondolata. Ez általánosítható: a tranzit autópályahálózat menjen a mai M0-on kívül! Az alábbi képen a mai M0 szürke színű. 

forrás: https://www.mut.hu/?module=news&action=getfile&fid=246841 

3. Az M1 és az M3 összekötése az M0-on kívül

Ez egy olyan kapcsolat, amelynek szükségességét a hivatalos hálózattervezők a leginkább támadják. Számomra ez teljesen érthetetlen. Az alábbiakban főleg olyan nyomvonal változatokat mutatok be, amelyeket tőlem függetlenül valakik már kitaláltak, javasoltak, és amelyek kimondatlanul is az M1 és az M3 közvetlen összekötését szolgálják. Látható: a teljes tagadás ellenére sok szakembert foglalkoztatott már a téma! A Vásárhelyi Boldizsár-féle – az első magyar autópálya hálózatot megfogalmazó - 1941-es gyűrű javaslat – egy álló ellipszis, a mai eldőlt krumpliszsákkal szemben - ez volt: 

forrás: http://pestbuda.hu/cikk/20181017_mo_epites

Látható az, hogy az M1-nek illetve az M3-nak megfelelő vonalak majdnem szemből futottak be az AKKORI gyűrűbe, és ami még lényeges: annak az alsó harmadába. A megvalósult helyzet ettől alaposan eltér, amely súlyos tervezési hiba volt, sajnos, melynek most kell megfizetni az árát. Az eredeti elképzelés szerint könnyű lett volna az M1-ről átmenni az M3-ra. De az új M0 gyűrűn az M3 csatlakozását jóval északabbra építették meg, mint az M1-ét. Negatív hatását viszonylag gyorsan észlelték, ezért kárenyhítésként behúzták az M31-et, a sarok levágásaként. A valós kár azonban később jelentkezett, az M0 északi és nyugati zárásakor. 

Könnyű észrevenni, hogy az M0 északi és nyugati szektorok építési célja nem más, mint az M1-M3 összekapcsolása! De milyen áron? Természetvédelmi területeken át, alagutakkal, rettenetes költséggel. A törekvés az M1-M3 kapcsolat  megteremtése, de szégyellik kimondani, a nevén nevezni!

Igazolódik az is, hogy egy hibás döntést egyre újabb, és még hibásabb döntések követnek. Nem lenne jobb ehelyett visszatérni a déli összekötéshez, az eredeti elképzeléshez?

3/1. egy Pest megyei önkormányzati elképzelés

Az alábbi rajzon feketék az állami autópályák, így az M1, M0, M3, M5, M6, M7. Az M6 már az M0-on kívül fut feketeként. Ebből ágazik ki a Százhalombatta felirattól egy barna vonal Dabas és Nagykáta, majd Hatvan felé az M3-ig. Ez a barna vonal lehetne a közvetlen M1-M3 összekötés, mint új autópálya szakasza. Akik ezt tervezték, nyilván megnézték, hogy a nyomvonal elképzelhető-e, megvalósítható-e. A vonal kulcseleme a Duna-híd helye, hiszen itt a nyomvonal nekik megvalósíthatónak tűnt.

forrás: https://mtvsz.hu/dynamic/mtsz_prezentacio.pptx

3/2. A mai legújabb hazai sugaras-gyűrűs minisztériumi koncepció

A minisztérium képviselője nem tud elszakadni a sugaras-gyűrűs hálózati elképzeléstől. Mivel elkészültek e hálózat sugaras elemei, most akarnak belekezdeni a gyűrűk építésébe. A koncepciót 2020-ban ismertette a minisztérium képviselője Székesfehérváron, majd Szegeden és Siófokon. 

Az alábbi rajz színes vonalai mind a minisztérium által TERVEZETT nyomvonalak. Ha gyűrűnek nevezik, semmi gond vele, ha viszont M1-M3 kapcsolatnak, akkor átok rá? 

A tervezett gyűrűk rajzán látszik a fekete és a piros színű. A fekete a mai M0. Ezen KÍVÜL fut a piros gyűrű. Ez nyugaton túlnyúlik ugyan az M1-en, keleten pedig nem éri el az M3-at, de új dunai keresztezést tartalmaz. A Csepel-szigetet középen keresztezi. A piros vonalat e koncepcióban második gyűrűnek és nem M1-M3 közvetlen kapcsolatnak nevezik, de a funkciója AZONOS.


forrás: https://www.szekesfehervar.hu/m81-negyedik-fehervari-m7-es-csomopont-epitese-is-resze-a-81-es-negysavositasanak

3/3. A V0 vasúti hídja melletti nyomvonal

A V0 ugyanaz az MÁV-nak, mint a közútnak az M0. Közelítő nyomvonalát mutatja a következő ábra.

forrás: https://www.youtube.com/watch?v=hs7-eORJhrY

Bár nem fő téma, meg kell emlékeznünk róla, hogy a V0 vasútvonal a politikusok kedvelt szent Grálja, amikor a főváros tehermentesítéséről van szó. Azonban épp annak köszönhetően, hogy kizárólag autós szemmel tudnak gondolkozni, egy M0-szerű elkerülő gyűrűt álmodtak meg, melynek nem sok köze van a jelenlegi vasútvonalakhoz, emiatt drága, zöldmezős beruházás lenne, és szükségessége is megkérdőjelezhető. Amennyiben a vasúti teherforgalom (örvendetes módon) erőteljes növekedésnek indul, akkor is van jobb és olcsóbb megoldás a hivatalos változatoknál - ami viszont köszönőviszonyban sincs a fenti térképvázlaton látható, szerintünk teljesen rossz nyomvonallal. (MKK)

Nem célom állást foglalni a V0-lal kapcsolatban, mert az a vasutasok dolga. Én csak egyetlen momentumot emelek ki az egészből, akár lesz V0, akár nem. Ez a V0 és a Duna keresztezési pontja, amely mostanság pontosul. Mivel nem egyszerű a Csepel-sziget rengeteg kötöttsége miatt ott hídhelyet találni, a vasutas tervezők ebbe fektetett munkáját javaslom átvenni, hiszen az autópálya híd a vasúti híd mellé építhető. A dunai keresztezés helye most pontosul. De láthatóan valahol a Csepel-sziget közepe táján várható. Az autópálya tervezői így megtakaríthatnák a hídhely keresését.

3/4. A Galvani-híd tervezésekor feltalált lehetőség

„Az M1-estől akár az M3-asig is elérhet a Galvani-híd közlekedési folyosója”

„Ezt a vonalat folytatva a szakértő egy olyan folyosót vázolt fel, ami összességében az M1-M7 bevezetőjétől egészen az M3-asig biztosítana átjárhatóságot.” (forrás: https://magyarepitok.hu/utepites/2017/07/napi-42-ezer-autoval-csokkenhet-a-fovarosi-hidak-forgalma)

Annak ellenére beírtam ezt egy változatnak, hogy szerintem ez a nyomvonal alkalmatlan lenne autópályának, a túl sok városi utcán átmenve. 

3/5. Zöldi Péter javaslata

Három részes dolgozatának címe - Mitől torz képződmény az M0? - nagyon pontosan érzékelteti az M0 helyzetét, állapotát. 


forrás: https://iho.hu/hirek/mitol-torz-kepzodmeny-az-m0-1-resz-a-kozpontossag-171003

Ez a változat tervez legnagyobb hosszon új szakaszokat az új M1-nek és az új M3-nak, így vélhetően ez lenne a legköltségesebb az itt áttekintett megoldások közül.

Összefoglalás

Az eddigieket összefoglalva jól látszik, hogy

  • Az M1-M3 közvetlen és az M0-on kívüli összekötése nagyon régóta foglalkoztatja a műszakiakat és nem annak nevezve is sokféle elképzelés van
  • Két lényegi része van a feladatnak, amelyben eltérnek az előbbi változatok:
    1. Hol legyen a kapcsolat új Duna-hídja?
    2. A Duna-hídtól keletre és nyugatra mekkora távon kapcsolódjon vissza az új hídon átmenő nyomvonal a régi M1-be illetve az M3-ba? Nyilván ettől függ a majdani költsége, amellyel majd összevethető az M0 északi és nyugati szektor már majdnem ismert költsége

El kellene ezeket dönteni, majd nekiállni a nyomvonal tervezésének. A mai világban azon is illő lenne elgondolkodni, hogy az M0 mai és egyre növekvő forgalma miatt lehet-e ezt még kellően „zöld” megoldásnak tekinteni, illetve azon, hogy ez egy fenntartható közlekedési forma-e? Itt miért ne számítana ez a két mai szempont? Már ma is egyre sűrűbben áll be a sztrók, a dugó, a forgalom folyamatos haladása már ma is csak egy idea. Már emiatt is - nem is említve a kapacitással kapcsolatos kérdéseket - azonnal el kellene kezdeni beavatkozni.

Az M1-M3 közvetlen kapcsolat értelme jól látszik az előbbi rajzon. Az M1-M3 új nyomvonalába délről több meglévő autópálya (M4, M5, M6, M7) úgy tud bekapcsolódni, hogy a csatlakozási pontok kívül maradnak a mai M0-on.

Ha az előbbiek megvalósulhatnának, a mai M0 lényegesen felszabadulna a terheléstől és könnyebben látná el a fővárosi feladatait, ami a cél volt. Nyilvánvaló, hogy a nagy csöndet, az agyonhallgatást meg kellene törni, a tervezést mielőbb el kellene kezdeni. Elfogadhatatlan, hogy az ország legtöbb gondot okozó szakaszának javítása helyett kis kapacitáskihasználtságú autópályák, négysávosítások készülnek rengeteg pénz elégetésével. Mivel a minisztérium ebbe magától nem hajlandó belekezdeni - hiszen erre semmi sem készteti - nagy szükség lenne az érintett közösséget képviselő főváros aktív beavatkozására, a fővárosi szakmai szervezetek bevonásával.

Szeged, 2022. I. 27.

A bejegyzés trackback címe:

https://kozlekedesiklub.blog.hu/api/trackback/id/tr916910566

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

gigabursch 2022.02.01. 09:32:36

AZ M0 ÉNY-i szektorának befejezése _kihagyhatatlan_. Ez nem vitakérdés, ez tény.
Budapest belső közlekedése igényli a befejezést és akkor még szó se volt a külső forgalomról.

Azonban!
A Komárom - Székesfehérvár - Dunaújváros - Kecskemét - ~Szolnok - Füzesabony gyűrű szintén kihagyhatatlan.

_-_-_-_-_
RoLA:
A RoLa addig volt életképes, amíg a határ feltartotta a forgalmat, ugyanis az utazási "holt"időben a vám, stb. megoldható volt.
Azzal az elgondolással. Ennek eredőjeként a sofőr állási ideje, fel-le szállási ideje nem volt része a menetidőnek.

Ahhoz, hogy ez ismét életképes legyen, teljesen át kell strukturálni.
Nem hülyeség, de totál újra kell gondolni az egészet.
Főleg annak tükrében, hogy előbb-utóbb tovább bővül az Ollyópaji Jujjdejó és ezen belül Schengen is.
Nomeg a vasúti transzfer is érdemben változik meg a
- Pireusz-Belgrád-Budapest és
- Trieszt-Ljubjana-Budapest vonalon.

_-_-_-_-_
Emellett:
Nem lehet szó nélkül elmenni azon a kérdéskörön, hogy csak a Dunán szükséges rendes terhelhetőségű híd Esztergom, Vác, Fadd és Mohács térségében, nem beszélve az Aquincum, valamint É- és D-Csepel vonatkozásában.

A tiszai hidak kérdése ugyanilyen horderejű, de ezt nem tudom ennyire egzaktan megfogalmazni.

_-_-_-_-_
megjegyzés:
Ama tiszai árvíznél nem csak a TIsza és a Maros áradt nagyon, hanem a Kőrösök is.
Itt jegyzendő meg, ha valaki rendesen megnézi a szintvonalas térképeket (2 dm-es osztással!!!), akkor láthatja, hogy Szegedet nyugatról el tudta kerülni addig a nagy víz, amíg nem tették le hülye helyre a gátat. Jelenleg ebben a horpaszban fut az M5 mintegy 7 km-en hosszan.

Adani 2022.02.01. 10:40:29

RoLa helyett már jobb megoldás a zsebes teherkocsik, amibe befér a pótkocsi és akkor a vontatót nem kell elvinni holt tömegként.

citrix 2022.02.01. 14:18:31

Pénz hiányában minden marad a régiben. Pénz nem lesz ha az EU-ból várható források a jogállami vita miatt elmaradnak, a belső forrásokat látványberuházásokra, stadionokra és egyéb roppant hasznos dolgokra fordítjuk. Paks2 és a kelebiai szupervasút finanszírozása is elvisz pár ezer milliárdot. Semmi pénz nem lesz az M0 befejezésére és elkerülő pályaszakaszok építésére. Ez a realitás. Álmodozni persze lehet...

NAR 2022.02.01. 14:34:10

"Tehát 7 nagyon nagy kapacitású útról van szó. Ezeknek mind az M0 az egyetlen befogadója, ami súlyos tervezési hiba."

Itt kellett volna abbahagynom ennek az értelmetlen agymenésnek az elolvasását... Amennyire tudom, a forgalomszámlálási adatok azt mutatják, hogy a forgalom bizony elsősorban Budapestre, illetve a környékére (logisztikai központok végig az M0 mentén) jön, egy Kecskemét-Komárom elkerülő (amellett, hogy kilométerben és fogyasztásban is hosszabb) ezen nem segít. Hasonlóan az M1-M3 átmenő forgalom is elhanyagolható részét teszi ki az M3-on vagy M1-en bejövő forgalomnak.

Dr. Filó András 2022.02.01. 14:42:30

A legfőbb gondom ezekkel a megoldásokkal szemben - bár vannak benne kiváló javaslatok (pl. M1-M5 leválasztás, M6-Esztergom) - de a Dunakanyar közel 100.000 lakójának nem oldja meg azt a problémáját, hogy amennyiben az M1 vagy M7 autópályára menne, akkor minden alkalommal keresztül kell hajtania Budapesten. A 11-es út legnagyobb problémája, hogy rosszabb tulajdonsággal rendelkezik, mint egy zsákfalu bekötőútja, mivel a Megyeri hídtól Pilismarótig (Esztergom már a 10-es útról is) 13 település kizárólag ettől az egy (11-es) úttól függ. Ha baleset van, vagy útfelújítás, akkor a Megyeri hídtól áll a sor az esemény helyszínéig. Ez elfogadhatatlan! Sürgős megoldás kell ennek a problémának orvoslására!

Motorogre 2022.02.01. 14:50:08

Az M0 legnagyobb baja hogy túl nagy - a rokonok inkább a rakparton pöfögnek Észak-dél irányban, mintsem az M0-on: mert a félkerület ugye 1,6-szor hosszabb mint az átmérő, nomeg a benzin is 480.

Kellene a belső városrészt tényleg tehermentesítő harmadik körút, a rozsdaövezetben van is hely rá (azaz az ős-budapest és a hozzácsatolt külső városmagok, mint pl.. Ujpesrt, Pestszenterzsébet) között. Az új déli dunahíd terveiben ez picit megjelenik, a Határ út vonalán ...

O.Endre 2022.02.01. 14:53:46

Az MKK-val értek egyet. Eleve, ha egy icipici esze is van bárkinek, akkor belátható, hogy irreális a klímaváltozás, és környezetszennyezés mai állása mellett még nagyobb közuti forgalomra készülni. Éppen az ellenkezőjén kellene dolgozni.

rekspeiler 2022.02.01. 15:10:45

Ha épülne (csak)egy db Nagy Duna híd Dunaújváros és a M0 híd közé valahol már az óriási terhet levenne az M0-ról

krumplimackó 2022.02.01. 18:57:54

A kamionok vasúti szállítását a törökökkel meg a románokkal kell megbeszélni...Számukra valószínűleg semmi értelme, mondjuk Szegednél bevagonírozni Hegyeshalomnál meg ki.Nem fognak a budapestiek kedvéért órákat veszíteni körülményes vagonraállásokkal, mikor összvissz 6 óra alatt keresztülszaladnak az országon.

rigolya2 2022.02.01. 19:16:33

Kezdenek az ötletek újabb körgyűrűkre hasonlítani!

Micsoda meglepetés!?

KissGecihuszár 2022.02.01. 19:22:14

rövid leszek és lényegretörő: M8 az eredeti ,tehát Szolnok-Kecskemét-Dunaújváros-Lepsény (M7 autobahnkreuz), a jelenlegi 710-es halálút-Veszprém, majd onnét végig legalább 110Km-es tervezési sebességű M8 autóút Rábafüzesig. Aztán M81, mely keresztezi az M7-et és csak azután 40-50 Km-vel később csatlakozik az M8-ba. M9 , lehetőleg az eredeti, tehát a Kaposvár-Dombóvár-Szekszárdi híd útvonalon , majd Baja felé tovább haladva, kb párhuzamosan az 55-ös úttal, de azért attól legalább 6-8 Km-re Északra, egészen az M43-ig. Ha ezek így megvalósulnak, az M0 forgalma legalább 25-30%-al csökkenne!

Békássy Csaba 2022.02.02. 00:25:25

Sok fikció van a cikkben, hosszú elemzés kellene mindegyiket kiemelni.
Az nem felel meg a valóságnak, hogy "két sáv" mindössze, mert vannak három sávos szakaszok is.
És az alapkoncepció, amely Vásárhelyi Boldizsár tervében, és a Főváros által 1941-ben elfogadott Nagy-Budapest egyesítésére vonatkozó kiadványban könyvben szerepel: az M0 nem a kerületek közti forgalmat kívánta teljesíteni, hanem arra a "Munkás-körút" szolgált volna, és ez az igény nem múlt el azóta.

Arcade Macho 2022.02.02. 00:49:31

@KissGecihuszár: M8 kell ez igy van

el is van kezdve... az hogy az osztrakoktol mostanaban 2*1 jon csak azt barmikor fel lehet boviteni duplajara

kozepen kellene jobban rahajtani hogy minel hamarabb a 2*2 megepuljon

Adani 2022.02.02. 05:39:02

Másik dolog ,hogy az M0 elkerülő az legyen teljes vonalán ingyenes, ahogy régen volt. Nagy baromság volt fizetőssé tenni pláne úgy, hogy szinte követhetetlen hol az és hol nem, mert ugye a keleti rész, ami EU támogatásból épült meg az nem lehet fizetős tehát Megyeri hídról a 4-es útig nem az, szóval Kistarcsai felhajtónál a Kerepesi/Veres Péter út tengelyen át felhajtva és Szolnok felé M4/4-esen le kör ingyenes, de M5 felé már nem.

lenörd hofstadter 2022.02.02. 07:45:07

Új hűtő 140 ezer.
Kiszállítás az M0-án keresztül + 89 ezer.

Vidám világ jön amikor kretének szervezik a működését.

Le kellett mennem Csillaghegyről Csepelre, rakpart felé úgy 20 km, körbe majdnem 70 km lett volna.
Jópofa, hogy sötétzöldek szerint az menti meg a világot, ha 40 km helyett megyek 140-et.

Budapest közlekedését kellene normálissá tenni, mondjuk nagyságrendeket javítana ha a debil közlekedésmérnököket lecserélnék használhatóra és nem piroshullám lenne az egész városban.

Éhes ló 2022.02.02. 07:52:18

Az új - egyébként érdekes és indokolt - ötletek helyett, elsőként be kellene fejezni a 20-40-80 éve megkezdett eltervezett gyűrűket.
Budapesten belül nem csak a hungárián a szintbeli keresztezések felszámolásával, hanem a körvasút mentén is.
Természetesen az M0 északi és nyugati részét is.
Természetesen az M9-et is.

De amig az egyéni közlekedést agyament módon korlátozó vörös-zöld voluntarizmus szabadon tombol, ez sajnos reménytelen.

Ezért az újabb gyűrűkről való ötletelés is csak pótcselekvés és nem zár le egy megkezdett projektet sem.

gigabursch 2022.02.02. 08:11:04

@Békássy Csaba:
Tegyük hozzá azt is, hogy amikor az a koncepció megszületett, akkor mekkora lakó és ipaerületek voltak és hogy helyezkedtek el...
Ma azon terv szerint észt osztani - nettó kreténség.

De hogy miről is beszélek?
Nézze meg mindenki a légifotókat, aztán merengjen el rajta!

maps.arcanum.com/hu/map/bp1944/

gigabursch 2022.02.02. 08:13:45

@Arcade Macho:
Gyakorlatilag Székesfehérvár - Veszprém kész.
Veszprém - Márkó tervezés és engedélyeztetés alatt
Herendtől a határig meg síri csend és hullaszag...

antiindex 2022.02.02. 08:57:25

Ostoba blog. Az első két javaslat tervben van. Aszerint épül meg, hogy a gázszerelőnek mikor van ideje ellopni a fele pénzt.

Az építsünk második körgyűrűt ötlet nem valami nagy zsenialitás, csak egy kurva gazdag ország kurvára luxus projektje lenne. Erre aztán tényleg nincs pénz.

Még akkor se, ha Lölő nem lop.

Egyébként a legfontosabb szempont ugye a budapesti lakosok szempontja. Az M0 Budapest tehermentesítésére szolgál. Ez a legfontosabb. Az, hogy a kamionosok az M0-áson dugóban ülnek, az már eléggé másodlagos szempont. Végül is a kamionosoknak ez a munkájuk.

antiindex 2022.02.02. 08:59:31

@gigabursch: most nem akarom Orbánt ajnározni, de az M8 Herenden túlig négysávos, és folytatják. fingod nincs semmiről most sem. Most konkrétan a Veszprémi körgyűrű van lerohadt állapotban, azt építik.

antiindex 2022.02.02. 09:00:35

@Éhes ló: a postban levő első két öltet nem új, és fogják építeni őket, a blogger egy tájékozatlan hülye.

antiindex 2022.02.02. 09:02:13

@lenörd hofstadter: "az menti meg a világot, ha 40 km helyett megyek 140-et."

elég sokszor hamarabb ott vagy, és még kevesebbet is fogyasztottál. a rakparton a dugóban ülhetsz pár órát, és elpöföghetsz több benzint.

antiindex 2022.02.02. 09:02:56

@Adani: "az M0 elkerülő az legyen teljes vonalán ingyenes, ahogy régen volt. Nagy baromság volt fizetőssé tenni "

pontosan. nagy baromság a négyzeten, hogy össze-vissza fizetős.

antiindex 2022.02.02. 09:04:20

@KissGecihuszár: nagyrészt a blogban és a tervekben is ez van.

a bloggerhez hasonlóan te is csak visszaböfögöd a létező terveket, és azt hiszed, te találtad ki.

Motorogre 2022.02.02. 09:08:43

@lenörd hofstadter: dehogy debilek - csak végrehajtják az utasítást. Mert ha zöldhullám lenne, akkor a vagányok 120-al csapatnának a belvárosban.
Igy marad a "kretén autósoknak kretén irányítás" - és jajj a szegény normálisoknak !!!

antiindex 2022.02.02. 09:14:04

@gigabursch: most nem akarom Orbánt ajnározni, de az M80-as autóút építésénél még úgy csinálnak is valamit. lehetne gyorsabban is, de csinálnak.

ha nem jársz a falu végén túl, meg lusta vagy híreket olvasni, akkor csak ránézel a google mapsre, és rájössz, hogy totál ostobaságot írtál.

M80 Fehérvártól Herenden túlig négysávos, és folytatják. kivétel a Veszprémi körgyűrű nyugati kis szakasza. az nagyon lerohadt állapotban van, de azt is építik.

továbbá Szentgotthárdtól Körmendig is megvan.

Herend felől Devecserig fogják bővíteni, miután a veszprémi körgyűrű megvan.

az azért jellemző, hogy erről sincs halvány lila fingod, kb. 10 évvel ezelőtti állapotban rekedtél.

az persze más kérdés, hogy Lölőék ennek a felét ellopták, Várpalotán egy hidat elbasztak, meg ilyenek. de mondjuk nem ez az a téma, ahol Orbánék a legrosszabbul teljesítenek. ez csak olyan közepes.

gigabursch 2022.02.02. 09:44:09

Úgy látom betette bloggyilkos Brendelt a lábát ide, most épp @antiindex képében.

Amíg a blogger ki nem takarítja, addig a blog megy a klotyóra.

lenoardo999 2022.02.02. 10:10:10

Így néz ki a világ Szegedről. Most képzelje el a szerző például Vácról, és újratervezés. Bántóan hiányoznak a piros vonalak a terveiből Budapesttől északra.

antiindex 2022.02.02. 10:50:34

@gigabursch: te mész a klotyóra, mivel lejárattad már megint magad.

lenörd hofstadter 2022.02.02. 11:08:04

@antiindex: Ha annyi agyam van mint neked, valóban a legnagyobb dugót választom. Elárulom, 10 és délután 2-3 között a rakpart hibátlanul járható. A csont üres verzióban 10-15 perc ilyenkor is max. 20-25, 5-10 percért csak a hülye kerül a 70 kilométeres körön. Hétvégén is jól járható.
Szóval ez nem jött be, találj ki mást.

lenörd hofstadter 2022.02.02. 11:11:51

@Motorogre:
Nyugaton működik a zöldhullám. A debileket meg ki kell szűrni, ha hetente háromszor fizet 3 kilót, akkor még a leghülyébb is megtanulja a rendet.
Amúgy Hollandiában erre már vagy 15 éve láttam példát, ha valaki gyorsan megy, akkor garantáltan bevált elé a piros, ha felveszi a zöldhullám idejét, akkor meg haladhat folyamatosan. Igaz ezt nálunk nehéz a sok kretén miatt, amik még akkor is padlót nyomnak ha látják a következőt pirosra váltani, de a szomszéd sávban haladó Suzuki előtt nekik létkérdés a pirosnál előbb megállni.

Kivlov 2022.02.02. 12:51:09

M0-t kétszer 4sávosra kellene bővíteni.
A többi fontisabb pályát 2*3 sávosra Bp-től legalább 50-60 km-ig.

konrada 2022.02.02. 13:02:52

@Kivlov: Értelmesebb a 4 sávosítás helyett inkább megcsinálni az M8-ast Kecskemétig, mert az levenné a román-balkán forgalom nagy részét, a maradékot meg képes kezelni az M0 a jelenlegi formában (M4-M1 között 3 sávban.)

A többinél meg a forgalom alapján. Ahol az M0-ig képes dugulni M1-M7, ott 3 sáv (vagy kész, vagy csinálják), ahol meg utána a szűlk keresztmetszet, ott meg már nincs értelme, mert a város se képes átvenni a dugót (lásd M3), a többinél meg pláne, mert M2-M4-M6 közül egyikre sem jellemző az, hogy azért áll a forgalom, mert kicsi az áteresztő képessége.

gigabursch 2022.02.02. 13:06:42

@konrada:
Az M7 a 72-es km kőig egyébként gond nélkül bővíthető befelé háromsávosra.
Utána fogy el a belső széles füves sáv.

gigabursch 2022.02.02. 13:07:38

@Kivlov:
Nem.
Hanem az M8 gyűrűt kell megcsinálni.

gigabursch 2022.02.02. 13:11:30

@lenörd hofstadter:
Mi vársz egy olyan emberszerű izétől, akinek a közlekedése szétbombázott farpofákkal az egyik gőzfürdőtől a másik szaunáig tart?!
Brendel egy ökológiai zsákutca, ne erőlkodj vele.
Egyetlen szakmai kérdéshez nem tud hozzászólni, mert rögtön elkezdi a politikai alapú ámokfutását.

Világnézet Netes Napló · vilagnezet.blog.hu 2022.02.02. 13:15:20

Ja .... még több autóút, még több kocsi .... és mi lenne ha a népesség csökkenne inkább világszinten és nem kellenének ilyesmik???

2,9 milliárd ember élt a földön, amikor születtem, most 8,7 milliárd talán??? Talán vissza kellene fogni magunkat kicsit és nem lenne gond.

konrada 2022.02.02. 13:25:06

@gigabursch: Ebben egyetértünk, sőt - mivel hely van, egészen a 90-ig (71. útig.), mert az - meg az M1 olyan út, ahol nem (csak) a fogadó út(hálózat) kapacitása kevés, hanem az áteresztő képessége is bőven 100% felett van kihasználva bizonyos időszakokban.

eßemfaßom meg áll 2022.02.02. 13:29:13

@vilagnezet.blog.hu: "2,9 milliárd ember élt a földön, amikor születtem, most 8,7 milliárd talán?" És ebből a +6milliárdból hány közlekedik a magyar utakon? Mennyivel nőtt Mo meg a környező európai országok lakossága a születésed óta?

konrada 2022.02.02. 13:31:56

@vilagnezet.blog.hu:
...hát 58-59-es születésűként talán már észrevehetted, hogy Európa és köztük mi magyarok különösen visszafogtuk magunkat, azaz gyakorlatilag 1990 óta nem nagyon gyarapszunk, sőt.

...szóval nem itt kéne megoldani a világ gondjait, inkább arra koncentrálni, hogy a maradék életét ne keserítse meg a kapacitáshiány a közlekedésben.

konrada 2022.02.02. 13:34:30

@eßemfaßom meg áll: Az általa megadott számból kiszámítható, hogy azért 1958-tól1990-ig elég komoly mértékben. De onnantól gyakorlatilag stagnál...

csakeztengedte 2022.02.02. 13:54:54

2 dolog, amit már páran említettek:

- Fizetős szakaszai vannak, ezért sokan inkább a városon keresztül mennek.
- Hosszabb km-ben Budapest "másik" oldala mint a városon keresztülmenni.

Vagy mindkettő egyben.

Áldásos hatását érezzük mindennap a városban. Olyan helyeken és olyan irányban alakulnak ki dugók, amik régebben nem voltak.

Plusz a kiköltözött autót használók és 500.000 új autós.

És senki nem tesz semmit...

Cpt. Flint 2022.02.02. 13:58:42

@Cpt. Flint: a Dpentele felé tartó szakaszból így 0 km van kész. Illetve bocsánat, a hídnál elkészült vagy 3 km.
Aheleyett, hogy a határtól kezdték el befelé építeni, a Kecskemét-Dpentele-Veszprém szakaszt kellett volna inkább, akkor legalább az M4-M7-8-as út között lenne hamar egy normális összekötés. Már ez jelentős lenne sztem a K-Ny irányú (akár belföldi) tranzitban.

Serény Vélemény 2022.02.02. 14:41:44

Csak nekem hiányzik egy szemléltető infografika (akár animálva is) ami mondjuk azt mutatná, hogy az idő haladtával hogyan növekedett a közúti forgalom, áruszállítás, és utas és km, és tonna, és sávszám és akármi?
És azután egy becslés a közelebbi és távolabbi jövőre vonatkozóan?

gigabursch 2022.02.02. 15:22:11

@Cpt. Flint:
Nem. Ez igaz.
Még a legelső hsz-ban írtam a pontos vonalat.
M8-M81
Az M8 megy tovább...

konrada 2022.02.02. 15:22:20

@Cpt. Flint: Már nem. Az eredeti tervek szerint ott ment volna, ezért megy külön szintű pályán a fehérvári Auchantól Csórig, és ezért csinálták a Várpalotai kerülőt is.
...aztán rájöttek, hogy egyszerűbb leküldeni a megépült 710-re Veszprém után, és úgy tovább vinni.

Kopfrkingl 2022.02.02. 15:35:02

@Adani: Nyugodj meg, a Megyeri-híd és M3 közti néhány km-es szakasz is fizetős. Főleg azért van megyei matricám, hogy el tudjak menni egyik Auchanból a másikba, ha esetleg kéne, illetve tudjam használni az M3 bevezetőt.
Nem hiszem, hogy az a minimális éves összeg bárkit visszatartana az M0 használatától (bár, hogy sarc, az tény). Az már sokkal inkább, hogy vagy 80 km hosszú és baromi forgalmas. Nagyon kéne a budai szakasz is, lehetőleg minél közelebb a városhoz, mert a jelenlegi elképzeléssel (Kesztölc, Bicske) az észak-Pest Balaton vagy Pécs kb. teljesen egyforma hosszú lesz a keleti szakasszal.

gigabursch 2022.02.02. 16:19:02

@Kopfrkingl:
Személy szerint évek óta veszek egy D1 és egy D2 országos éves matricát.
A megyéiekkel, még heti/havival nem éri meg bohóckodnom... Pláne a D2 esetén...

rekspeiler 2022.02.02. 16:35:11

@vilagnezet.blog.hu: Látom te se jártál földrajzórára. Pedig érdekes dolgokat mondanak ott, ami segítene, hogy ne beszélj ordas nagy f@szságokat.

Kopfrkingl 2022.02.02. 18:48:56

@gigabursch: Igény kérdése. Az egyik kocsin nekünk is van országos, talán tavaly sikerült is nullszaldóra kihozni vagy viszonylag keveset bukni rajta.
A másikra bőven elég a megyei is - sajnos muszáj, mert pont itt mellettünk fizetős az M0 és azt viszont szoktuk használni.
Nyilván, ha mondjuk havi többször hagynám el Pest megyét, akkor én sem sokat gondolkoznék rajta.
De továbbra is fenntartom, hogy kb. 12l üzemanyag árát teljesen értelmetlen megspórolni és csak ezért nem járni az M0-on, ahogy a poszter felvetette.

KissGecihuszár 2022.02.02. 18:51:46

@gigabursch: bocsi, de az NEM az M8, az csak a 8-as út, ennek az országnak a 15 éve 1 métert tovább nem épült Szolnok-Kecskemét-Dunaújváros-Lepsény (M7 kereszt)-jelenlegi 710-es halálút-Veszprém az M8 , tehát az autópálya, ez kell!

KissGecihuszár 2022.02.02. 18:53:48

@antiindex: böfögni csak te szoktál, én beszélek és írok, suttyó!

ertelmetlensegi 2022.02.02. 19:22:41

Budapest köig. határain beszedni a dugódíjat.
Oszt jó napot!
(Eredetileg tervezett 10-s úttól M1-M7-ig befejezni az M0. Három alagút volt tervezve.)

eßemfaßom meg áll 2022.02.02. 20:30:00

@konrada: Mo lakossága '60-ban 9,96m volt, a csúcson '80-ban 10,7m 90-ban 10,3m most meg 9,8

Én itt nem látok "komoly mértéket"

gigabursch 2022.02.02. 20:42:52

@KissGecihuszár:
Nos, megkerestem az OTRT térképet.
www.terport.hu/tematikus-terkepek/az-otrt-gyorsforgalmi-es-fout-halozata

Hát bizony egy elég tekintélyes szakaszon M8 = 8-as főút.

nyelv-ész 2022.02.02. 20:45:13

A 10-es és 11-es utak forgalma külön-külön is nagyobb, mint mondjuk az M6-osé. A 10-es útig mindenképp meg kell építeni az M0-t még akkor is, ha ezzel a török kamionosokon nem segítünk.

gigabursch 2022.02.02. 20:49:07

@konrada:
Figyeld meg!
Mindkét oldalon a 72 és a,73 kmsz-ben szűnik meg a belső füves sáv.
Onnantól már csak kisajátítással és kemêny földmunkákkal bővíthető az M7.
Tehát az új 710-es úti csomópontig (kb 88 kmsz) még van erős 16 km, ahol 'nem elég csak' aszfaltozni.

gigabursch 2022.02.02. 20:50:42

@konrada:
Ne erőlkodj vele.
Reménytelen...

gigabursch 2022.02.02. 20:51:29

@gigabursch:
Tehát a 72 és a 73 kmsz között...

Lajos Balatoni 2022.02.02. 21:01:54

@konrada: Egyetértek, de az M8-at Kecskemét után is folytatni kell az M3-ig! Lajosmizsétől Hatvanig, vagy Füzesabonyig. (Lehet, hogy az M3 elérését érdemes annak egri leágazásához vinni-
Miért kell az M3-ig vinni?
Mert igy az M7 forgalma, azaz Balaton, horvát, szlovén (Nyugat-Balkán) olasz, az M8 forgalma Nyugat-Dunántúl, Dél-Ausztria, M1 forgalma Budapest elkerülésével eljut Észak- és Észak-Kelet és Kelet-Magyarországra. Eger, Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen, Kelet-Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna, Románia irányába.
Kell az M0 ÉNy szektor, estleg kissé nyugatabbra. Az M6 folytatása Esztergom felé jó ötlet.
Az esetleges váci hídhoz út is kell Aszód irányába.
Az M0 és Dunaújváros közötti Duna-híd is jó, de utak nélkül semmi.

Arcade Macho 2022.02.02. 21:08:29

@gigabursch:
1., legyen meg az M4 es M7 kozott 2*2 savon
2., a tobbin meg 2*1 savon vegig
3., ha meg a tobbi helyen is jelentkezne igeny ra, akkor szerintem lehetne boviteni de mindenkeppen kesobb !!! elobb legyen meg az elso ketto !!!

antiindex 2022.02.02. 22:10:46

@lenörd hofstadter: "10 és délután 2-3 között a rakpart hibátlanul járható. "

faszt. fingod nincs semmiről.

konrada 2022.02.03. 07:30:09

@gigabursch: Lehet hogy kemény földmunka onnan (bár nem vagyok biztos benne, hogy a belső füves alatt van alépítmény, nem csak rátöltés, azaz még az is kemény földmunka), de abban viszont biztos lehetsz, hogy a kisajátítással nem kell foglalkozni, mert az M7 építése idején eleve szabvány volt az esetleges bővítéshez megfelelő koronaélen kívüli terület kisajátítása.

konrada 2022.02.03. 07:33:29

@eßemfaßom meg áll: Én mint tágabb környezetre, Európára cuzámen gondoltam, mert az az 58-as 500 millióról 90-re 720 millióra bővült. (Most 740 millió körül van.)

konrada 2022.02.03. 07:34:11

@antiindex: De csak azért nem, mert le van zárva!;)

pista1872 2022.02.03. 07:57:01

@gigabursch: kozlekedesiklub.blog.hu/2022/02/01/az_m0_gyuru_tehermentesitese?full_commentlist=1#c41188946

most nem akarom Orbánt ajnározni, de az M80-as autóút építésénél még úgy csinálnak is valamit. lehetne gyorsabban is, de csinálnak.

ha nem jársz a falu végén túl, meg lusta vagy híreket olvasni, akkor csak ránézel a google mapsre, és rájössz, hogy totál ostobaságot írtál.

M80 Fehérvártól Herenden túlig négysávos, és folytatják. kivétel a Veszprémi körgyűrű nyugati kis szakasza. az nagyon lerohadt állapotban van, de azt is építik.

továbbá Szentgotthárdtól Körmendig is megvan.

Herend felől Devecserig fogják bővíteni, miután a veszprémi körgyűrű megvan.

az azért jellemző, hogy erről sincs halvány lila fingod, kb. 10 évvel ezelőtti állapotban rekedtél. egy elmebeteg, húgyagyú genetikai selejt vagy.

az persze más kérdés, hogy Lölőék ennek a felét ellopták, Várpalotán egy hidat elbasztak, meg ilyenek. de mondjuk nem ez az a téma, ahol Orbánék a legrosszabbul teljesítenek. ez csak olyan közepes.

comblog 2022.02.03. 10:07:04

Az első két pontot tényleg égető lenne megoldani. A Pentele híd totál kihasználatlan mert keletre a semmibe végződik (autópálya szempontból). Ha elmenne kecskemétig (esetleg tovább) sokat dobna rajta. Ha nagyobb gyűrűs M1, M7, M6 összekötés drága még egy kisebb ívvel meg lehetne oldani a ÉNY-DK tranzitot.
Persze ez nem fogja a 11-es út problémáját megoldani...

KissGecihuszár 2022.02.03. 22:42:12

@Lajos Balatoni: az M8 folytatása Szolnoktól az M25 lesz az M3-ig, majd ugye a jelenlegi M25 egészen Ózdig, tekintve hogy Ózdnak 2014-óta minden évben megígérték...

Lajos Balatoni 2022.02.03. 22:47:22

@KissGecihuszár:
Jó lenne!
Sok terv születik, be is kerül a programba, majd megszűnik. :(

totii 2022.02.04. 16:10:22

Elolvasva az írást és átfutva a hozzászólásokat, egy dolog kimaradt balkán-német tranzitútvonal kapcsán, mégpedig az, hogy nem csak Magyarországon belül lehet megoldást keresni. Adott egy tök üres autópálya, az M6, erre kellene a tranzitforgalmat terelni - ehhez Szerbiából kellene egy új autópálya az A1-ből kiágazva a Verbász-Zombor-Mohács-Bóly (vagy Verbász-Zombor-Baja-Szekszárd) útvonalon. Ez az útvonal az M0-ig kb. 30 km-rel lenne hosszabb, Gyál és Nagytétény között kb. 20 km-t tehermentesítene a tranzitforgalomtól. Ha lenne valahol egy M1-M7-M6 összekötés az M0-on kívül, akkor az M0-t teljes mértékben elkerülné, és talán még rövidebb is lenne a teljes útvonal. Illik megjegyezni, hogy az M5-re nem csak Szabadka felől, hanem Arad felől is érkezik forgalom, sőt még nagyobb is, így arra nem megoldás, azon az M8 segíthet. (De mindenekelőtt mindkettőn a vasúti árufuvarozás, meg valamennyit a vasúti személyszállítás is - esetleg vasúti autószállítás?). Persze erről a szerbekkel is beszélni kellene.
Az M1-M3 kapcsolatra meg a majd egyszer elkészülő M4 jelenthet enyhítést (az M31-ről és az M0 keleti részéről szedhet le forgalmat), illetve későbbiekben az M8.

KissGecihuszár 2022.02.04. 23:48:25

@totii: az M6 addig lesz csak üres, ameddig el nem készül a Boly-Istvándárda közti 20 Km (potom 89 milliárdért), mert a Horvát oldali további 22 Km-s szakasz már építés alatt áll, s ha végre Barcsig lesz M60 az egyik, illetve Mohácson át Baját délről megközelítve, majd a majdani M9-be olvadva a másik irányban is, akkor más már nem kell , lesz bőven forgalom az M6-on is.

gigabursch 2022.02.05. 07:29:00

@KissGecihuszár:
Mindig megdöbbentek, hogy az M6-on még mindig ennyire rugóznak és ennyire nem értik.
Az M60 és tovább Szegedi, ill. az M9 kell csak hozzá...
No meg a sok-sok "nincs egy lélek rajta" embernek nem ártana rajta végigmenni. Mert már egész erősen megtalálta a forgalom.
Abba a 89 mrd Ft-ban benne van a határállomás is?

Amúgy ez a Százhalombatta - Bicske - Esztergom vonal, ami a cikkben megjelenik nem rossz elképzelés....

KissGecihuszár 2022.02.05. 18:09:03

@gigabursch: a határátkelővel megfogtál, de mert ugye Kroácia is EU tag, ezért nem gondolnám, hogy nagyon túl fogják hypeolni, mert minek is? A lényeg, hogy legyen kész, mert az M7 -nél sokkal jobb alternatíva lesz a tengerpart felé nyaranta ömlő turista cunami számára és igen, tovább kell építeni az M60-at első körben legalább Szigetvárig, majd Barcsig, ahol össze kell kapcsolni a dettó fájóan hiányzó, nem mellesleg E, azaz Európai út M68-al, ami úgy hiányzik Nyugat-Somogynak, mint egy falat kenyér, arról nem is beszélve, ha ezek így megépülnének, majd az M60 mohácsnál átérne a Dunán, aztán Baja felé folytatná az irányt, az már akkora pezségst adna a Dél-Dunántúlnak, Baranyának, s benne az Ormánságnak, nem beszélve a Dél-bács térségről, Bajáról, hogy az fel nem fogható. S ha ez a szcenárió valósulna meg, akkor az M9 megmaradhatna a classic, azaz Kaposvár-Dombóvár-Szekszárd- M9 kibővített Dunahíd- majd az 51-es úti csatlakozás után én inkább az M9-et is Bajához közelebb ,tehát a jelenlegi tervhez képest délebbre vinném, majd Baja után 10-15 Km-vel egyesülhetne az M60-al, azaz onnantól az M5-ig akár egy 2x3 sávos jóféle autobahn mehetne Szegedig, ahonnét már az M43-ban folytatódna. gondolom, nem kell senkinek elmagyarázni, ez mekkora lökést adhatott volna, adhatna a jelenleg az Eu 7 legcsóróbb régiójából 4 közt tartózkodó Dél-Dunántúl, Dél-Magyarország régiók számára?! Értem én, hogy 1-1 régió, megye, járás, város életminősége szempontjából nem kizárólag az ott futó gyorsforgalmi úthálózat léte a legfontosabb, de a TOP 3-ban bizony benne van!

gigabursch 2022.02.05. 20:41:57

@KissGecihuszár:
Nincs miről vitáznunk (ebben a kérdéskörben)

Tömören összefoglalva:
Vízfejtelenítés, Vidékfejlesztés, Infrastruktúra fejlesztés.
Élhető vidék, GDP termelés helyben, gyarapodó lakosság lélekben és lélekszámban is

más:
Elmerengtem azon, hogy hány budakeszi lakos menne Bicske felé dolgozni, ha - a pl. cikkben vázolt módon - a Százhalombata-Bicske-Esztergom vonal elkészülne.
S nem a Budapesti agybajt fokozná...
Nyilván érdemes volt oda költözni. Valamiért...

gigabursch 2022.02.05. 20:45:18

@KissGecihuszár:
A travótok ugyan Ollyópaji Jujjdesjósok, viszont nem Schengeniek.
S egyelőre közel, s távol szó sincs Schengen bővítéséről.
Úgyhogy határátkelő kell...
Legalább 10 évre...
Megfelelő kapacitással, pont úgy, ahogy írtad.

gigabursch 2022.02.05. 20:57:46

@KissGecihuszár:
Az M25 továbbmenne Ózidg?
A fent linkelt OTrT térkép 2012-es aktualitású...
A domborzatot ismerve azért ez nem egy magától értetődő dolog.

totii 2022.02.05. 23:46:11

@KissGecihuszár: Jobban megnézve a szerb autopályahálózatot, szerepel is egy Béreg-Zombor-Verbász-Nagykikinda-(Temesvár) tervezett autopálya a térképeken. Magyar oldalon ennek a folytatását semmilyen terven nem találtam (román terveken sincs Nagykikinda-Temesvár, csak Versec-Temesvár), de a szerbeknél sem gondolnám, hogy holnap nekilátnak bárminek is. Ennek ellenére akármerre menjen az M9 (vagy bármi a neve), ezzel valamennyire lehetne tehermentesíteni az M0-t (6-7 ezer az átlagos napi forgalom Röszkénél az elmúlt szűk tíz évben, ennyivel csökkenhetne a Deák Ferenc híd forgalma - nem tudom, hogy ez sok vagy kevés). Az M6 meg valóban sokkal forgalmasabb, mint korábban volt, de még így sem éri el az M5 forgalmának felét. Ha meg a Szombathely-Kaposvár-Pécs/Szekszárd-Szeged autopálya is elkészül, akkor nem csak az M0, de az M5 is megszabadulhat valamennyi forgalomtól.

KissGecihuszár 2022.02.06. 22:25:59

@totii: na, akkor még 1x; az M9 a mi érdekünk, nekünk, azaz Gy-M-S, Vas, Zala, Somogy, Tolna, Bács-kiskun és Csongrád megyék lakói számára fontos, ezért tök irreleváns, hogy meddig megy, épp ezért csatlakozik be az M43-ba, miután keresztezte az M5-öt.

nyelv-ész 2022.02.07. 20:55:49

@lenörd hofstadter: Nem mondod, hogy Csillaghegy környékén nincs hűtő!? Errefele lakom, sőt kijjebb, de sosem kellett Csepelig mennem semmilyen háztartási gépért.

gigabursch 2022.02.09. 03:25:45

@konrada:

Belinkelem a Google légifotót.
A kép közeépn egy híd áll, ami kb 72+300 kmsz környékén van.
Ettől DNY-ra már beszükült a pálya, viszont ÉK felé meg még megtalálható az a többletszélesség, ami a harmadik sáv kiépítéséhez kell.

https://www.google.hu/maps/@47.088384,18.3623448,176m/data=!3m1!1e3!5m1!1e4

A földmunka alatt azt értettem (nyilván félreérthető volt), hogy nem kell oldalt az új vevágás+töltés rézsűvel, ill. a földmá szélesítéssel foglalkozni.
Itt csak fel kell szedni a felső 80 cm-t és jöhet a pályaszerkezet...

nem benfentes 2022.06.28. 07:06:31

@lenörd hofstadter: Csillaghegyről Budaörsig az M0 nyugat 20km lenne..onnan meg Csepeel már csak pár km a meglevőn...gyorsabban mint a rakpart.

nem benfentes 2022.06.28. 07:08:53

Ez már a hetet havat összehordó handabanda szintje az M0 nyugat ellen és nem több! - az M1-M3 közt meg súlykorlát nélkül ömlik át a tranzit a Károly-Róbert-Bécsi vonalán. - ennyit a szét kell választaniban betöltött szerepéről a két hiányzó M0 szakasznak!

nem benfentes 2022.06.28. 07:11:32

@gigabursch: Azon merengj, hogy hány Budakeszi fiatal kel ma hajnali 5-kor, hogy az óbudai egyetemeken tanuljon, pedig az M0 nyugaton 20 perc alatt beérne a sugárirányokon mozgó ki be őrület helyett!
süti beállítások módosítása